Hasła do krzyżówek na literę Z:

Hasło Definicja

Z B Z I K O W A N Y

głupi jak but z lewej nogi

Ź R Ó D Ł O

genealogia

Ż U B R

gatunek ssaka z rodziny krętorogich

Ż U B R

gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych

Z W R O T

frazeologizm, idiom

Z W R O T

frazeologiczny, to ostatni krzyk mody

Z N A N I E C K I

Florian, klasyk socjologii

Ż Y Z N O Ś Ć

fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby

Ż Y W Y

fizjologiczny

Ż Y C I O W Y

fizjologiczny

Ź R Ó D Ł O S Ł Ó W

etymologia, pochodzenie wyrazu

Ź R Ó D Ł O

etiologia

Ż A B K A

element zdobniczy w architekturze, częściej w liczbie mnogiej

Ż A K

eksternista

Z D R O W Y

ekologiczny, dietetyczny, naturalny

Z I E L O N I

ekologiczna partia

Ż Y W N O Ś Ć

ekologiczna - bez chemicznych ulepszaczy

Z Y M O L O G I A

dział mikrobiologii zajmujący się fermentami i procesami fermentacyjnymi

Z O O L O G I A

dział biologii

Ż E L A Z N A

dyscyplina, konsekwencja, logika

Ż Y W O T N O Ś Ć

duży zasób sił biologicznych

Z A W I A N I E

drogi

Ż Y C I O W Y

dotyczący życia w sensie społecznym, psychologicznym, ekonomicznym

Ż Y C I O W Y

dotyczący życia w sensie biologicznym, właściwy życiu, będący przejawem życia

Ż U R A W

długonogi ptak

Ż Y W Y

biologiczny

Ż Y C I O W Y

biologiczny

Ż A R L I W Y

anagogiczny

Ż Ó Ł C I O W E

... kamienie, złogi utworzone ze składników żółci

Ż Ó Ł C I O W E

... drogi, zespół przewodów zbierających żółć

Ż Y C Z E N I E

oskoma

Ż Ą D Z A

oskoma

Ż A R

zwęglone drewno

Ż A B I R O Ś L

słodkowodny krasnorost, glon

Ż A R

rozżarzony węgiel, rozżarzone zwęglone drewno, jakaś substancja rozpalona do czerwoności

Ż A R

rozżarzony węgiel, rozżarzone zwęglone drewno

Z O O S P O R A

pływka, organ bezpłciowego rozmnażania się glonów i grzybów niższych

Ż Y W Y

niezamglony

Z Y G N E M A

(łac.) gwiazdnica - zrostnica, nitkowaty glon słodkowodny

Z O O K S A N T E L L E

jednokomórkowe, fotosyntetyzujące glony, żyją w symbiozie z koralami

Z I E L E N I C A

glon słodkowodny, plecha zielona, jedno- lub wielokomórkowa

Z O Ł O T N I K

dawna rosyjska jednostka masy kruszców i stopów monetarnych

Z O Ł O T N I K

dawna rosyjska jednostka masy

Z A P A Ł

wigor, werwa, animusz

Z A P A Ł

werwa, animusz

Ż Y W O T N O Ś Ć

swada, animusz, pasja

Ż Y W O T N O Ś Ć

przenośnie animusz

Ż Y C I E

przenośnie animusz

Ż A R

przenośnie animusz

Ż Y W O T N O Ś Ć

poryw, animusz

Z A B A W C A

pies gończy, który nie mogąc odnaleźć tropu, głosi w jednym miejscu

Ż Y W O Ś Ć

duch, swada, animusz

Z A P A Ł

chęć do pracy, animusz

Z A P A Ł

animusz, werwa

Z A P A Ł

animusz, fantazja, wena

Ż Y W O T N O Ś Ć

animusz

Ż Y W O Ś Ć

animusz

Ż Y W I O Ł O W O Ś Ć

animusz

Ż Y C I E

animusz

Ż A R L I W O Ś Ć

animusz

Ż A R

animusz

Z A P A Ł

animusz

Z A K A P I O R

pyskacz, impertynent, krzykacz

Z A D Z I O R A

pieniacz, piekielnik, impertynent

Ż M I J A

impertynentka

Ż U L

impertynent

Ż Ł Ó B

impertynent

Ż M I J A

polski jadowity wąż

Ż A R A R A K A

nocny, jadowity wąż, poluje na gryzonie i ssaki

Ż M I J A

mały, jadowity wąż o płaskiej, sercowatej głowie

Ż M I J A

mały jadowity wąż

Ż M I J A

jadowity wąż żyjący w Polsce

Ż M I J A

jadowity wąż z zygzakiem na grzbiecie

Ż A R A R A K A

jadowity wąż z rodziny grzechotników

Ż A R A R A K A

jadowity wąż z Brazylii

Ż A R A R A K A

jadowity wąż z Ameryki Południowej

Ż A R A R A K A

jadowity wąż amerykański

Ż M I J A

jadowity wąż

Ż A R A R A K A

jadowity wąż

Ż A R A R A K A

bardzo jadowity wąż południowoamerykański

Ż A R A R A K A

... lancetowata - kajsaka, jadowity wąż z grupy grzechotników

Ż M I J A

wąż, jad, nikczemnik

Ż M I J A

nikczemnik, nędznik, niegodziwiec

Ż M I J A

nikczemnik

Ż A G A Ń

miasto nad Bobrem

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

dyletant, amator, nieuk

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

dyletant

Z A M Ę T

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2018), Wydawnictwa Czarna Owca

Z A K A Ł A

czarna owca w rodzinie

Z A K A Ł A

czarna owca

Z M Y Ś L E N I E

blaga, fikcja, kłamstwo

Z Ł O Ś Ć

szewska pasja, biała gorączka

Ż Ó Ł Ć

biała gorączka

Ż A R T

drwina

Ż A R

pewność siebie

Z A M S Z

skóra na torebki

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

ignorant

Ż Ł Ó B

ignorant

Z A M S Z

delikatna skóra na torebki, rękawiczki

Z A U Ł E K

ślepy … - to sytuacja bez wyjścia

Ż M I J O W A T Y

świdrowaty, ślimaczy, ślimakowaty

Ż M I J O W A T Y

ślimakowy, meandryczny, wijący się

Ż M I J O W A T Y

ślimakowy

Ż M I J O W A T Y

ślimakowaty

Ż Y W O R Ó D K A

ślimak słodkowodny żyjący w Polsce

Z A T O C Z E K

ślimak płucodyszny

Z A T O C Z E K

słodkowodny ślimak płucodyszny

Ż Y W O R Ó D K A

słodkowodny ślimak

Ż Ó Ł W

równie szybki jak ślimak

Z A T O C Z K I

rodzina słodkowodnych ślimaków płucodysznych

Z A R O Ś L A R K A

nasz jedyny rodzimy gatunek ślimaka z rodziny zaroślarkowatych

Ż Y W O R Ó D K A

mały ślimak słodkowodny

Z A W Ó J K A

bardzo pospolity ślimak słodkowodny

Ż Y C Z L I W Y

w lansadach

Z A D R A

w przenośni ansa, animozja

Z E S P Ó Ł

ansambl, ensemble

Ż A L

ansa, niechęć

Ż A L

ansa

Z A L O T N I C A

uwodzicielka, kokietka, flirciarka

Ż Ó Ł Ć

zalewa choleryka

Z A C I E T R Z E W I E N I E C

choleryk, nerwus, furiat

Ż N I W A

tytuł dzieł z 1902 i 1911, namalowanych przez polskiego malarza Włodzimierza Tetmajera

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

frajer, nowicjusz

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

frajer

Z A B A W A

bywa na sto dwa (102, na cztery fajerki)

Z A B A W K A

betka, mucha, frajer

Ż E R A R D Y N K A

żyworodna ryba słodkowodna z rodziny piękniczkowatych

Z Ę B O K A R P

ryba słodkowodna, też akwariowa

Z E F I R

cienka, gęsta tkanina bawełniana

Ż Y W O T N I K O W I E C

drzewo iglaste rodziny cyprysowatych

Z Ł O T O K A P

krzew ozdobny, złoty deszcz

Z Ł O T L I N

krzew ozdobny pochodzący z Japonii

Z Ł O T O K A P

krzew ozdobny o żółtych kwiatach

Ż A R T

humoreska

Ż A B N I C A

ryba morska

Ż Ó Ł K O W S K A

Joanna aktorka

Ż Y R O

poręczenie zapłaty weksla