Hasła do krzyżówek na literę F:

Hasło Definicja

F T I A

grecka bogini jesieni

F R E G E

Gottlob (1848-1925), niemiecki matematyk i logik

F R I J A

germańska bogini miłości, opiekunka małżeństwa i rodziny, bóstwo płodności i bogactwa

F O R N A K S

Fornax; rzymska bogini patronująca piecom piekarskim i piecom do suszenia ziarna

F E R W O R

energia, ogień, żar

F L A T A U

Edward (1868-1932), jeden z pionierów neurologii w Polsce

F A U N I S T Y K A

dział zoologii badający faunę przy zachowaniu podziału na określone obszary Ziemi

F I T O B I O L O G I A

dział biologii zajmujący się życiem roślin

F O R T U N A

drogie pieniądze

F E B

Apollo, był niekiedy utożsamiany a bogiem Słońca - Heliosem

F Y K O L O G I A

algologia, dział botaniki, zajmujący się glonami

F R I E D M A N N

Aleksander, 1887-1925, rosyjski fizyk teoretyk, specjalista kosmologii relatywistycznej

F A S E T A

zaokrąglony narożnik między ścianą a sufitem

F I T O P L A N K T O N

swobodnie unoszące się w wodzie glony, sinice oraz bakterie

F I T O P L A N K T O N

plankton roślinny, obejmuje grzyby, glony oraz bakterie

F I L O F O R A

liściak, krasnorost, glon morski

F U N T

jednostka masy używana w krajach anglosaskich równa 0,45 kg

F U K U S

glon morski, morszczyn

F E R N E T

do jego produkcji używa się kilkudziesięciu ziół, takich jak szafran, mirra, kardamon

F A S O N

brawura, potocznie animusz

F A S O N

animusz, werwa, zapał

F A J E R

animusz, werwa

F A S O N

animusz jak krój

F A N T A Z J A

animusz

F L E T

mały to pikolo

F L I S A C Z Y

należący do flisaka, związany z flisakiem

F U S Z E R

dyletant, patałach, majster-klepka

F U S Z E R S T W O

dyletanctwo, dyletantyzm, amatorszczyzna

F U S Z E R K A

dyletanctwo, dyletantyzm

F A C H U R A

potocznie praktyk, szpenio, rzemiecha

F R Ą C K O W I A K

Marek - odtwórca roli Tymona w "Zabijcie czarną owcą"

F U R I A

biała gorączka, szewska pasja

F O B

rodzaj transakcji w handlu morskim

F A U S T A

matka cesarzy: Konstantyna II, Konstancjusza II i Konstansa

F A U L K N E R

hrabstwo w stanie Arkansas

F A L K

Feliks, reżyser: "Szansa", "Był Jazz", "Nieproszony gość", "Samowolka", "Daleko od siebie"

F I O Ł

atak szału

F A N E S

grecki bóg miłości o czterech głowach

F E L O N I O N

szata liturgiczna w obrządku bizantyjskim

F E L I S

... Concolor (łac.) - puma, kuguar, zwierzę drapieżne z rodziny kotów

F E T A

bankiet, gala

F U R I A T

choleryk, złośnik, piekielnik

F U R A Ż

przestarzale: pasza dla konia

F U R A Ż

pasza dla koni wojskowych

F A N T A S T Y C Z N Y

odlotowy, bajerancki

F A R S A

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

F R A S Z K A

frajer, pestka, formalność

F R A J E R

frajer-pompka

F L O R A

tkanina bawełniana lub jedwabna o rzadkim splocie

F L A N E L A

gruba tkanina bawełniana

F R O T E R O W A N I E

szczotkowanie froterką, polerowanie miękką tkaniną do połysku

F O R S Y C J A

złotodeszcz, parkowy krzew ozdobny z rodziny oliwkowatych

F U K S J A

pospolity krzew ozdobny (doniczkowy), ułanka

F L O R E N

dawna złota moneta (bita we Florencji, potem w wielu krajach)

F L A U S Z

miękka tkanina wełniana

F I K O C Y J A N I N A

niebieski barwnik występujący w niektórych wodorostach

F I T O C H R O M

niebieski barwnik w komórkach roślin

F A T I M A

żona Kalifa Alego, córka Mahometa

F A T I M A

żona Alego, córka Mahometa

F A T I M A

córka Mahometa, żona Alego, czwartego kalifa

F A T I M A

córka Mahometa