Hasła do krzyżówek na literę G:

Hasło Definicja

G A J A

grecka bogini

G A M O N I O W A T Y

głupi jak but, ciężko myślący

G E R D

germańska bogini światła

G E

Gaja, Ziemia-Matka, matka tytanów i gigantów, bogini płodności, w mitologi rzymskiej Tellus

G E R M A N I S T Y K A

filologia niemiecka

G R A D U A L I Z M

ewolucja biologiczna zachodzi stopniowo wskutek kumulowania zmian

G E R I A T R I A

dział gerontologii zajmujący się chorobami wieku starczego

G L A C J O L O G I A

dział geologii zajmujący się badaniem lodowców

G R U N T O Z N A W S T W O

dział geologii inżynierskiej, który bada techniczne właściwości gruntu

G E N E T Y K A

dział biologii

G E M M A

drogi kamień

G R A F O L O G I C Z N Y

dotyczący grafologii, związany z grafologią

G N O S E O L O G I C Z N Y

dotyczący gnoseologii, związany z gnoseologią

G Ł O G O W Y

dotyczący głogu, związany z głogiem

G I N E K O L O G I C Z N Y

dotyczący ginekologii, związany z ginekologią

G E R O N T O L O G I C Z N Y

dotyczący gerontologii, związany z gerontologią

G E O C H R O N O L O G I C Z N Y

dotyczący geochronologii, związany z geochronologią

G A S T R O L O G I C Z N Y

dotyczący gastrologii

G L E B A

biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej

G O L E C

biedny, ubogi, pauper

G A U R

bawół z rodziny krętorogich z Półwyspu Malajskiego

G A B I A

bałtyjska bogini ognia

G R O M

artyleria niebieska, ogień niebieski

G Ó R N Y

anagogiczny

G R U S Z K A

zaokrąglona, podwodna część dziobu

G R O N O R O S T

sargas, morzypła, glon ciepłych mórz

G R A M

podstawowa jednostka masy

G Ł O W A

o górnej, zaokrąglonej części czegoś

G R A M

mała jednostka masy

G E L I D I U M

(łac.) galaretówka - glon z typu krasnorostów

G A Ł Ę Z A T K A

kladofora, glon z gromady zielenic

G A M M A

jednostka masy w układzie CGS

G R A N

jednostka masy pereł

G R A M

jednostka masy

G Ł O W A

górna, zaokrąglona część czegoś

G O N I D I A

glony, składniki porostów

G O N I D I A

glony, jednokomórkowe, kuliste lub nitkowate sinice albo zielenice, będące, obok grzybów, składnikiem porostów

G R Z Y B

glonowiec

G A L A R E T Ó W K A

glon występujący we wszystkich morzach

G L O N O P A S O Ż Y T N I C T W O

glon pobudza grzyba do rozrostu strzępek (reakcje obronne)

G A Ł Ę Z A T K A

glon morski

G L O N O W Y

dotyczący glonu, związany z glonem

G I E Ł D A

miejsce pracy maklera

G I E Ł D A

miejsce dla maklerów

G L O G I E R Ó W K A

odmiana jabłoni

G A L A

odmiana jabłoni

G O B E L I N

nazwa tkaniny od nazwy zakładów założonych w XV w. przez rodzinę Gobelin

G O B E L I N O W Y

dotyczący gobelinu, związany z gobelinem

G R O Ź N I C A

surukuku, jadowity wąż z podrodziny grzechotników

G N I E W O S Z

plamisty, niejadowity wąż żyworodny

G R Z E C H O T N I K

jadowity wąż amerykański

G N I E W O S Z

... plamisty - niejadowity wąż, miedzianka

G L I S T A

nikczemnik, nędznik, niegodziwiec

G N I D A

łajdak, mydłek, nikczemnik

G A D Z I N A

łajdak, mydłek, nikczemnik

G A D

łajdak, mydłek, nikczemnik

G A N G S T E R

arcyłotr, nikczemnik, kanalia

G Ó R A

Jelenia, miasto nad Bobrem

G R A F O M A N I A

dyletanctwo, dyletantyzm, amatorskość

G I L B E R T

jednostka siły magnetomotorycznej w układzie CGS

G I L B E R T

jednostka siły magnetomotorycznej napięcia magnetycznego

G R A M - S I Ł A

dawna jednostka siły w układzie MkGS

G I E R M E K

odbywał praktykę u doświadczonego rycerza

G Ł U P O T A

niedorzeczność, gadka szmatka

G N I E W

żółć, biała gorączka, szewska pasja

G R O T E S K A

w przenośni - drwina, żart, karykatura

G O L A S

nudysta dla ignoranta

G I B U L A

ślimak morski występujący u brzegów mórz europejskich

G R Z E G O R Z

Rak, szwagier Moniki w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

Rak, ojciec Jasia i Kaliny w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

Rak, menadżer w korporacji w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

Rak, mąż Lidki w serialu "Druga szansa"

G A R D N E R

miasto w stanie Kansas w hrabstwie Johnson w USA

G A R D N E R

gmina w stanie Kansas w hrabstwie Johnson w USA

G R Z E C Z N Y

dworny, cacany, w lansadach

G R Z E C Z N I U T K I

dworny, cacany, w lansadach

G E R D A

typ zamka do drzwi

G R A B

drzewo liściaste (o szarej, gładkiej korze)

G L I K O Z A

glukoza, cukier gronowy, cukier prosty występujący we wszystkich organizmach żywych

G L U K O Z A

cukier gronowy

G L U K O Z A

(fruktoza) cukier gronowy

G A L A

uroczystość, przyjęcie, bankiet z udziałem oficjalnych osób

G R Z Y B E K

postumencik na stole bilardowym

G Ł U P T A S

wiechowski: frajer-pompka

G A L O P A D A

w przenośni, szybki bieg zdarzeń, wypadków

G A L O P

szybki bieg siwka

G A L O P

szybki bieg niektórych ssaków (np. konia, wielbłąda)

G A L O P A D A

szybki bieg lub częste zmiany

G A L O P

szybki bieg konia albo wielbłąda

G A L O P A D A

szybki bieg konia

G A L O P

szybki bieg konia

G N A N I E

szybki bieg

G A L O P A D A

szybki bieg

G R Z E G O R Z

Roman, filmowy Krystian Drosselmajer w "Dziadku do orzechów"

G R E E N H O R N

prostak, frajer, nowicjusz

G R A T I S

pospolicie za frajer, za friko

G Ł U P I

niedojrzały, niedorosły, frajerski

G R A N D A

heca na dwadzieścia cztery fajerki

G Ł U P T A S

ciapa, frajer

G R E N N H O R N

w USA: prostak, frajer, nowicjusz, człowiek świeżo przybyły, nie obeznany z lokalnymi warunkami i obyczajami, zwłaszcza imigrant

G O R B U S Z A

gatunek łososia pacyficznego

G A Z A

cieniutka tkanina bawełniana, merla

G W I N E A

dawna złota moneta angielska (jak państwo w Afryce)

G W I N E A

dawna złota moneta angielska

G R O G

gorący trunek

G R O M A D N I K

ryba morska

G A D U S

... morrhua (łac.) - dorsz, drapieżna ryba morska

G A L E O N

dawny żaglowiec wojenny

G A L E O N

dawny żaglowiec

G I E Ł D A

miejsce pracy maklera