Hasło do krzyżówki: Gottfried Wilhelm filozof i matematyk niemiecki (1646-1716), "Monadologie", "Theodicee" na 7 liter

  • leibniz

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency