Hasła do krzyżówek na literę N:

Hasło Definicja

N E M E S I S

grecka bogini gniewu i zemsty

N E H R E B E C K A

grała w serialach "Polskie drogi" i "Rodzina Połanieckich"

N A U K A

geotechnologia - o zagadnieniach geologii, górnictwa i geochemii

N A U K A

geomorfologia - o rzeźbie powierzchni Ziemi

N A U K A

geologia - o budowie i dziejach Ziemi

N A U K A

genealogia - bada stosunki pokrewieństwa między ludźmi

N A U K A

fumologia - o zagadnieniach związanych z paleniem tytoniu

N A U K A

ftyzjologia - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc

N I K E

fruwająca bogini

N A U K A

fonologia - o fonemach i relacjach między nimi

N A U K A

fizyka lub zoologia

N A U K A

fizjologia - o czynnościach organizmów żywych

N A U K A

filologia - badania nad językiem i kulturą narodów

N A U K A

filmologia - o filmie, sztuce filmowej

N A U K A

etruskologia - bada język, kulturę, historię Etrusków

N E O P O Z Y T Y W I Z M

empiryzm logiczny, pozytywizm logiczny

N A U K A

ekologia - bada wzajemne stosuki między organizmami a środowiskiem

N E I T

egipska bogini, opiekunka Faraona

N E F T Y D A

egipska bogini zmarłych, córka Geba i Nut, małżonka Seta, matka Anubisa

N E B R O T

egipska bogini zmarłych

N E I T

egipska bogini wojny, bóstwo opiekuńcze królowych

N U T

egipska bogini nieba

N E M A T O L O G I A

dział zoologii zajmujący się nicieniami i pasożytami

N U K L E O N I K A

dział nauki i technologi dotyczącej jądra atomowego

N A W I E R Z C H N I A

drogi

N A U K A

biologia lub fizyka

N Ę D Z A R Z

biedny, ubogi, pauper

N O N S E N S O W N I E

bezsensownie, nierozumnie, nielogicznie

N I E R O Z U M N Y

bezrozumny, nielogiczny, bezsensowny

N I E R O Z U M N I E

bezrozumnie, nielogicznie, bezsensownie

N I E M Ą D R Z E

bezrozumnie, nielogicznie, bezsensownie

N I E R O Z S Ą D N I E

bezrozumnie, nielogicznie, alogicznie

N A M A S Z C Z O N Y

anagogiczny

N I U A N S

drobiazgowa, szczegółowa różnica (zwykle w liczbie mnogiej)

N I K E

grecka skrzydlata bogini zwycięstwa

N O R I

suszone glony na sushi

N O S T O C

(łac.) galaretnica - glon z rodziny trzęsidłowatych

N A V I C U L A

(łac.) łodzik - jednokomórkowy glon morski

N I T E L L A

krynicznik, krzaczkowaty glon słodkowodny

N O W I K

klosterium, jednokomórkowy glon słodkowodny

N O R I

glon, składnik sushi

N O W I K

glon z rzędu sprzężnic

N O W I K

glon słodkowodny, klosterium (z liter wyrazu winko)

N O C H O D

dawna perska jednostka masy równa w przybliżeniu 0,2 g

N E R E O C Y S T I S

... lutkeana (łac.) - baniopień, glon, brunatnica

N E L A

odmiana jabłoni

N A J A

jadowity wąż

N I E C N O T A

przestarzale łotr, nikczemnik

N Ę D Z N I K

nikczemnik, łajdak

N I E C N O T A

łotr, nikczemnik

N A C I Ą G

komplet strun do gitary lub skrzypiec

N A C I Ą G

komplet strun do gitary

N A U T A

żeglarz, marynarz, flisak

N I E K O M P E T E N C J A

niefachowość, dyletanctwo, dyletantyzm

N I E F A C H O W O Ś Ć

dyletantyzm, antytalent, nowicjuszostwo

N I E U K

dyletant, profan, analfabeta

N I E D O U K

dyletant

N I E U M I E J Ę T N O Ś Ć

dyletanctwo, dyletantyzm, nowicjuszostwo

N O W I C J U S Z O S T W O

amatorstwo, dyletanctwo, dyletantyzm

N I E U D O L N O Ś Ć

amatorskość, dyletanctwo, dyletantyzm

N O W I C J U S Z

amator, dyletant, żółtodziób

N I E S P E C J A L I S T A

amator, dyletant

N I U T O N

jednostka siły w układzie SI

N I U T O N

jednostka siły

N I U T O N

główna jednostka siły

N A B O Ż N Y

przestrzegający praktyk religijnych

N A B O Ż N Y

praktykujący, zbożny

N I E Ś M I E R T E L N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2014), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E P O K O R N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2016), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E W I E R N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2012), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E L E G A L N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2011), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E R A C J O N A L N O Ś Ć

niedorzeczność, nonsensowność, bezsensowność

N O N S E N S O W N O Ś Ć

niedorzeczność, nielogiczność, idiotyczność

N O S

kłamstwoczuły Pinokia

N E L S O N

chwyt zapaśniczy

N A R Z U T K A

chwyt zapaśniczy

N O N S E N S

absurd - brednia, niedorzeczność, bzdura

N A K O

skóra na torebki

N A K O

cielęca skóra na torebki

N I E U C T W O

charakteryzuje ignoranta

N I E W I E D Z A

cechuje ignoranta

N I E D O U K

amator, profan, ignorant

N E N U F A R

bylina wodna, grążel

N A S Z Y J K A

ślimak żywiący się małżami, zdobycz przytrzymuje nogą i wwierca się w muszle ofiary

N E R I T A

ślimak z pełnosłonych mórz strefy gorącej i ciepłej

N A S S A

gatunek morskiego ślimaka

N E B R A S K A

stan w centrum USA, stolica - Lincoln

N I E C H Ę Ć

ansa, wrogość

N A P A D

atak szału lub śmiechu

N A M O R Z Y N I E C

wiecznie zielone drzewo liściaste, rodzaj z rodziny korzeniorowatych

N I M F E T K A

uwodzicielka, flirciarka

N E S C A

gatunek kawy

N A I W N I A K

wiechowski: frajer-pompka

N O W I N K A

novum, bajer, gadżet

N A I W N I A K

naiwniaczek, frajer

N A C I Ą G A C Z

nabieracz, bajerant, bałamutnik, oszukaniec

N U M E R

heca na dwadzieścia cztery fajerki

N A I W N Y

frajerski, zielony

N O W Y

frajer, greenhorn

N O W I C J U S Z

frajer, greenhorn

N A B I E R A C Z

bajerant, bałamutnik, kłamca

N O W O Ś Ć

bajer, gadżet

N E U T R I N O

trwała cząstka elementarna o małej masie spoczynkowej

N U K L E O N

cząstka elementarna

N E U T R O N

ciężka, elektrycznie obojętna cząstka elementarna

N A S A D A

uchwyt noża

N O T O T E N I A

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

N A G Ł A D

ryba morska

N A J E Ż K A

diodon, tropikalna ryba morska

N E O N

gaz szlachetny

N A F T A

paliwo dla dawnych lamp

N E O N

gaz do lamp jarzeniowych