Hasła do krzyżówek na literę H:

Hasło Definicja

H E S T I A

grecka bogini domowego ogniska

H E K A T E

grecka bogini ciemności

H E G E L

Georg Wilhelm Friedrich filozof niemiecki (1770-1831), "Fenomenologia ducha", "Nauka logiki"

H A T H O L

fikcyjna postać ze stworzonej przez Tolkiena mitologii Śródziemia

H E R Z O G

Emile, dla czytelników Andre Maurois, pisarz francuski (1886-1967), powieści psychologiczno-obyczajowe

H E K E T

egipska bogini w postaci żaby, pomocna kobietom przy rozwiązaniu

H A T H O R

egipska bogini nieba występująca jako krowa lub kobieta z głową krowy

H A T H O R

egipska bogini nieba

H O R Y

dziewicze boginie pór roku, strzegące wrót Olimpu

H O R Y

dziewicze boginie pór roku

H O R Y

dziewicze boginie Olimpu

H O R Y

dziewicze boginie

H O M A R

dziesięcionogi kuzyn kraba

H E R P E T O L O G I A

dział zoologii zajmujący się badaniem płazów i gadów

H E R P E T O L O G I A

dział zoologii obejmujący wiedzę o płazach i gadach

H E R M E N E U T Y K A

dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się interpretacją Biblii

H I S T O P A T O L O G I A

dział patologii zajmujący się zmianami chorobowymi w komórkach i tkankach

H Y D R O G E O L O G I C Z N Y

dotyczący hydrogeologii, związany z hydrogeologią

H I S T O P A T O L O G I C Z N Y

dotyczący histopatologii, związany z histopatologią

H I S T O L O G I C Z N Y

dotyczący histologii, związany z histologią

H I P N O L O G I C Z N Y

dotyczący hipnologii, związany z hipnologią

H E R P E T O L O G I C Z N Y

dotyczący herpetologii, związany z herpetologią

H E P A T O L O G I C Z N Y

dotyczący hepatologii, związany z hepatologią

H E M A T O L O G I C Z N Y

dotyczący hematologii, związany z hematologią

H E L M I N T O L O G I C Z N Y

dotyczący helmintologii, związany z helmintologią

H Y D R O S I E W

biologiczny sposób rekultywacji stromych hałd

H Y B R Y D

biologiczny mieszaniec np. ogara i charta, bastard

H O Ł Y S Z

biedny, nędzarz, ubogi

H U T E N A

Anatolia - bogini losu

H U M A N I S T K A

absolwentka wydziału filologicznego

H A L I F A K S Y

łyżwy z zaokrąglonymi czubami do jazdy figurowej na lodzie

H E L O T Y Z M

grzyb panuje nad uwięzionym glonem i umożliwia mu wzrost i rozmnażanie

H O S S A

poprawia humor maklerom

H O S S A

cieszy maklerów

H A N A

odmiana jabłoni

H A B U

jadowity wąż z podrodziny grzechotników

H O M A R Z E C

jadalny skorupiak morski

H I P I C Z N Y

związany z jazdą konną, jeździecki

H I P P I K A

jazda konna, sport konny

H I P I K A

jazda konna

H A R C Ó W K A

dawniej popisowa jazda konna

H A O

Hoa Hao, buddyjski ruch religijny praktykowany głównie w południowym Wietnamie

H A M E R L O K

chwyt zapaśniczy

H O U D I N I

Harry, Erik Weisz (1874-1926), iluzjonista z USA

H O L L A N D

miasto w USA w stanie Arkansas

H I L D A

Klopss, sadystyczna żona prawdziwego Hansa Klossa

H I L D A

... Klopss - żona Hansa w serialu "Halo Hans"

H I B I C U S

... esculentus (łac.) - ketmia jadalna, roślina warzywna

H U L A N K A

ubaw (na cztery lub na dwadzieścia cztery fajerki)

H I S T O R I A

heca na dwadzieścia cztery fajerki

H I P E R O N

nietrwała cząstka elementarna (masa większa od nukleonów a mniejsza od deuteronów)

H A R A P

myśliwski bicz z krótką rekojeścią i długim rzemieniem

H A R A P

bicz z krótką rękojeścią i długim splecionym rzemieniem

H I S T O R Y J K A

humoreska, legenda, baśń

H I S T O R I A

anegdota, humoreska, legenda

H O L K

dawny żaglowiec

H E L

gaz szlachetny, liczba atomowa 2

H E L

gaz szlachetny wykorzystywany przez nurków, astronautów, używany do napełniania balonów

H E L

gaz szlachetny

H E L L E N

mieszkaniec Hellady, Grek

H E L L E N

mieszkał w Helladzie

H E L L E N

Protoplasta plemion greckich: Dorów, Eolów, Jonów i Achajów, w mitologii greckiej

H E L L E N

mieszkaniec starożytnej krainy Hellady.

H E L L E N

mieszkaniec starożytnej krainy, człowiek pochodzenia helladzkiego, helleńskiego

H O S S A

cieszy maklerów giełdowych

H O S S A

cieszy maklera