Hasła do krzyżówek na literę D:

Hasło Definicja

D I A

grecka bogini dębu

D I D Y M A

góra w Myzji poświęcona bogini Demeter (Cererze)

D O M

gościnne, niskie lub rodzinne progi

D U R N Y

głupi jak but z lewej nogi

D E B I L N Y

głupi jak but, ciężko myślący, ciemny jak tabaka w rogu

D Ż E R E Ń

gazela mongolska, ssak parzystokopytny z rodziny krętorogich

D O M I N I K A

Gawęda, zwyciężczyni jednego z odcinków "Drogi do gwiazd"

D E K L A M A T O R S K I

fasadowy, demagogiczny, czczy

D Y M O R F I Z M

ekologiczny - zróżnicowanie postaci organizmów w związku z odmiennym charakterem ich siedlisk albo w zależności od pór roku

D Y W E R S J A

działanie z ukrycia w celu podkopania obronności gospodarki nieprzyjaciela w czasie wojny, albo wrogiego państwa w czasie pokoju

D Y D A K T Y K A

dział pedagogiki

D O D O L A

Dudula - słowiańska bogini deszczu

D R O G E R Z Y S T A

drogista, sprzedawca specyfików i kosmetyków

D R O G O C E N N Y

drogi, kosztowny, arcykosztowny

D O B R O C Z Y N K O W A T E

drapieżne roztocza, używane do walki biologicznej

D R Z E W O Z N A W C Z Y

dotyczący drzewoznawstwa, drzewoznawcy, dendrologiczny

D E M O N O L O G I C Z N Y

dotyczący demonologii

D O M E Y K O

badacz Chile, ojciec geologii chilijskiej

D R Z E W O S T A N

dendrologiczne zbiorowisko

D E W I T A C J A

biologiczny termin u zwierząt

D U E L L O N A

bogini wojny utożsamiana z grecką Enyo

D O M E Y K O

badacz Chile, ojciec geologii chilijskiej

D Z I K

atrybut celtyckiej bogini łowów - Arduinny

D E D U K C J A

analiza faktów wiodąca do logicznych wniosków

D O M A C H A

albo Uboża - według Białczyńskiego bogini domu i gospodarstwa; miałaby być małżonką i siostrą Radogosta i boginią związana z gościną

D I G N A G A

(Dinnaga), 480-540, filozof indyjski, autor traktatów z logiki

D I N N A G A

(Dignaga), 480-540, filozof indyjski, autor traktatów z logiki

D I K E

bogini sprawiedliwości (Astrea)

D O L I N A

… Białego - na końcu Drogi do Białego

D Y S T R A K C J A

... immunologiczna - unikanie przez pasożyta odpowiedzi immuno żywiciela

D O N J A

... Dolina - wieś w północnej Bośni nad Sawą, stanowisko archeologiczne

D E S M A R E S T I A

zielona - glon sublitoralny

D E N I E R

włókiennicza jednostka masy

D Y K C J O T A

widlasta - glon

D R G A L N I C A

słodkowodny glon, sinica

D E S M I D I A

słodkowodny glon z zielenic

D R G A L N I C A

nitkowaty glon słodkowodny

D E N

jednostka masy włókiennicza

D E C Y G R A M

jednostka masy równa 0,1 grama

D E S M I D I E

glony z gromady zielenic, rzędu sprzężnic

D R A M

angielska jednostka masy

D Y W A N I A R Z

wyrabia gobeliny

D E L I C A T E S

odmiana jabłoni

D U C H

żarliwość, animusz, fason

D I A B E L E C

duży głaz narzutowy, Kamień Świętego Wojciecha. Na wschód od Leosi (wieś w gminie Drzycim, powiat świecki)

D E N D R O A S P I S

(łac.) mamba, jadowity wąż z rodziny zdradnicowatych

D I S F O L I D

jadowity, agresywny wąż z rodziny połozowatych zamieszkujący Afrykę

D A B O J A

jadowity wąż z podrodziny żmij właściwych

D Y S F O L I D

boomslang, jadowity wąż afrykański

D R A Ń

szuja, nikczemnik, nędznik

D R A Ń

nikczemnik, niegodziwiec

D I K E

jedna z trzech Hor, strażniczka bram Olimpu

D I K E

jedna z trzech Hor, opiekunka koni i rydwanu Hery

D I K E

jedna z trzech Hor

D I K E

greckie bóstwo ładu jedna z trzech Hor

D Y L E T A N C T W O

dyletantyzm

D Y N A

jednostka siły w układzie CGS

D Y N A

jednostka siły w CGS

D Y N

jednostka siły układu SI w układzie miar CGS

D Y N A

jednostka siły

D Y N A

główna jednostka siły

D Y N A

dyn, jednostka siły

D E C E T

utwór muzyczny na 10 instrumentów

D A O Y I N

Tao Yin - ćwiczenia zdrowotne i rozwijające umysł, które zapoczątkowały qigong, praktykowane głównie w chińskich taoistycznych świątyniach

D Z I E Ł K O

niewielki utwór muzyczny lub naukowy

D Z O G C Z E N

kompletny system nauk i praktyk w buddyzmie, związany z Wadżrajaną

D E W O C J A

gorliwe, manifestacyjne wypełnianie praktyk religijnych

D E L I R I U M

biała gorączka

D A W I D

Coperfield - amerykański iluzjonista

D O W N

ignorant

D O M I N I K A

Gawęda, wybrana w programie "Szansa na sukces" na wokalistę Blue Café

D O M I N I K A

Gawęda, wybrana w programie "Szansa na sukces" jako wokalistka grupy

D A N N Y

de Vito (Transakcja)

D Ź A J M I N I

Jaimini - mysliciel indyjski, dzieło "Mimansasutr"

D Ą B E K

młode drzewo liściaste

D Ą B E K

małe, młode drzewo liściaste

D R Ą G

długi, gruby kij

D A K A R

stolica Senegalu i ważny port nad Atlantykiem

D E K S T R O Z A

cukier gronowy albo skrobiowy, glukoza

D E K S T R O Z A

cukier gronowy

D A R M O

za darmo, za darmochę, za frajer, za friko

D Z I E C I N N Y

ufny, frajerski

D R O B I A Z G

łatwizna, frajer, pestka

D O R O T A

imię Segdy, odtwórczyni roli Tamary Majer w serialu ”Aż po sufit”

D R O B N O S T K A

frajer, formalność, łatwizna

D A R M O C H A

coś za frajer, bezpłatnie

D I A T R Y B A

przemówienie, utwór literacki, pismo, rozprawa naukowa o charakterze zaczepnym, agresywnie polemicznym, zawierającym ostrą krytykę

D Y M K A

tkanina bawełniana o splocie skośnym, używana na bieliznę

D Ż I N S

mocna tkanina bawełniana, będąca materiałem na spodnie, kurtki

D R E L I C H

mocna tkanina bawełniana

D R E L I C H

gruba, mocna tkanina bawełniana lub lniana na ubrania robocze

D E N I M

gruba i mocna tkanina bawełniana

D A G L E Z J A

jedlica zielona, drzewo iglaste

D A G L E Z J A

drzewo iglaste, jedlica zielona

D U K A T

dawna złota moneta wenecka

D I N A R

dawna złota moneta arabska

D U K A T

dawna złota moneta (rozpowszechniona w całej Europie)

D U K A T

dawna złota moneta

D O R S Z

smaczna ryba morska o dużym znaczeniu gospodarczym

D O R S Z

smaczna ryba morska

D O R S Z

ryba morska

D I O D O N

najeżka, jeżówka, tropikalna ryba morska

D I O D O N

jeżówka, tropikalna ryba morska

D I O D O N

jeżoryb, rybojeż, ryba morska z rzędu zrosłoszczękich

D O R S Z

drapieżna ryba morska

D A T U R A

bieluń dziędzierzawa, silnie trująca roślina

D R A I L I N G

kufa, wielka beczka na wino

D R A I L I N G

beczka na wino o poj. 13,58 hektolitrów