Hasło do krzyżówki: dawna miara długości (dzielił się na 16 werszków), ok. 0,7-0,8 m. na 6 liter

  • arszyn

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency