Hasła do krzyżówek na literę E:

Hasło Definicja

E R I S

grecka bogini kłótni

E O S

grecka bogini jutrzenki

E L I O N

Gertrude, amerykański lekarz farmakolog, laureatka Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w roku 1988

E D D A

germańska bogini, opiekunka mitów, przekazów ustnych i natchnienia

E K O E T Y K A

etyka ekologiczna

E R I

Eriu, celtycka bogini suwerenności

E R I U

Eri, celtycka bogini suwerenności

E M B L E M

emblemat

E O N

dzieli się na ery geologiczne

E T N O B O T A N I K A

dziedzina nauki z pogranicza botaniki i etnologii

E K O L O G I A

dziedzina biologii, badająca stosunki między organizmami i ich zespołami a ich żywym i martwym środowiskiem

E N T O M O L O G I A

dział zoologii zajmujący się owadami

E G Z E G E Z A

dział teologii, interpretacja Biblii

E K L E Z J O L O G I A

dział teologii fundamentalnej zajmujący się nauką o Kościele

E N D O D O N C J A

dział stomatologii zachowawczej

E D A F O L O G I A

dział nauk o ziemi bliski pedologii

E R O T E T Y K A

dział logiki, teoria pytań

E L E K T R O F I Z J O L O G I A

dział fizjologii badający zjawiska elektryczne zachodzące w organizmach

E T I O L O G I A

dział fitopatologii

E L F

duszek z mitologi germańskiej i skandynawskiej

E L F

sympatyczny duszek z mitologii germańskiej

E U D O K S J A

druga żona Mieszka Starego, matka Władysława Laskonogiego i Bolesława, księcia kujawskiego

E K S K L U Z Y W N Y

drogi, zbytkowny, wypasiony

E M A G R A M

diagram meteorologiczny

E K O T O P

biologiczny obszar zajmowany przez określone środowisko roślinne

E K O T O N

biologiczny obszar międzystrefowy

E T U I

analogia: skrzypce - futerał, okulary - ?

E R O S

amor w mitologii greckiej

E P I C H E R E M A T

sylogizm - przesłanka jest stwierdzona przez wynikający wniosek

E D U L I C A

(Edusa), rzymska bogini czczona jako opiekunka dzieci

E D U S A

(Edulica), rzymska bogini czczona jako opiekunka dzieci

E O S

"bogini" w salonie Volksawagena

E D W A R D

... I Długonogi, zwany Młotem na Szkotów

E S T E R

wonny związek organiczny

E P I L I T

roślina, porost, glon rosnący na skale, rodzaj litofita

E P I K S Y L I T

porost, glon, mech

E C T O C A R P U S

(łac.) kłosek - krzaczkowaty glon morski z typu brunatnic

E H U D

leworęczny Izraelita z plemienia Beniamina, zabił Eglona

E K L O N I A

glon morski

E K L O N I A

glon dostarczający jodu

E N D O S A P R O F I T Y Z M

forma współżycia glonów i grzybów tworzących porosty

E N T E R O M O R F A

enteromorpha, rurkowaty glon morski należący do zielenic, taśma

E L S T A R

odmiana jabłoni pochodząca z Holandii

E N T U Z J A Z M

bojowość, animusz, wena

E L A P H I D A E

(łac.) kobra, naja, jadowity wąż

E F A

jadowity wąż (Azja, Afryka)

E F A

efa pstra, efa egipska, korbacz egipski, jadowity wąż z rodziny żmijowatych

E F A

efa piaskowa, korbacz pospolity, jadowity wąż z rodziny żmijowatych

E C H I O N

syn Hermesa i Antyjaniry, Argonauta

E I R E N E

jedna z trzech Hor

E T I U D A

ćwiczebny utwór muzyczny

E M P I R Y K

człowiek bardziej ufający doświadczeniu, praktyce niż rozumowaniu - praktyk

E R R A T A

arkusz poprawek w książce załączony do książki

E R R A T A

arkusz poprawek w książce

E R R A T A

arkusz poprawek w druku

E R R A T A

arkusz poprawek

E R O S

z nim utożsamiany Kupidyn

E R O S

grecki odpowiednik Kupidyna

E R O S

grecki Kupidyn

E R O S

amor Kupidyn

E M I N E M

raper z Kansas City

E R L E N D

niechciany zięć Lawransa

E N S E M B L E

ansambl

E R O S

syn Aresa, bóg miłości

E R O S

grecki bóg miłości, Kupidyn, syn Aresa

E R O S

grecki bóg miłości

E R O S

bóg miłości, syn Aresa i Afrodyty, zakochany w Psyche

E R O S

bóg miłości zmysłowej, odpowiednik rzymskiego Amora

E D Y P A

kompleks ... - silne uczucie erotyczne do matki i odczuwanie lęku do ojca

E F O D

szata liturgiczna arcykapłana starożytnego Izraela

E W A

pierwsza uwodzicielka

E L I N W A R

stal stopowa na sprężyny (oprócz żelaza: nikiel, chrom, krzem)

E K S T R A

gatunek kawy

E F E K C I A R Z

demagog, bajerant, kabotyn

E K S T R A

bajerancki, byczy, obłędny

E P O N G E

tkanina bawełniana z przędzy pęczkowatej

E T A M I N A

przezroczysta tkanina bawełniana (jedwabna, wełniana)

E T A M I N A

przezroczysta tkanina bawełniana

E L E K T R O N

cząstka elementarna

E O S

model Volkswagena

E O Z O I C Z N Y

związany z drugą erą w dziejach Ziemi eozoikiem

E O Z O I K

drugi eon w dziejach Ziemi

E R Y

proterozoik, (2600-570 mln lat temu), era proterozoiczna, algonk, eozoik, druga era w dziejach Ziemi

E M U

podobny do strusia

E M U

nielot podobny do strusia

E M U

duży nielot podobny do strusia

E M U

ptak podobny do strusia

E M U

duży nielotny ptak podobny do strusia

E M U

australijski ptak podobny do strusia