Hasła do krzyżówek na literę K:

Hasło Definicja

K A C Z O R

grał Kurasia w serialu "Polskie drogi"

K A K U R O

gra logiczna, numeryczna krzyżówka

K O M P A S

górniczy, geologiczny, morski

K O P N I Ę T Y

głupi jak but, niespełna rozumu

K Y B E L E

frygijska bogini płodności i urodzaju

K A B A Ł A

forma żydowskiego mistycyzmu oparta na spekulacjach numerologicznych i gramatologicznych związanych z Sefer Jecira (Księgą Stworzenia)

K O M A R

entomologia niewielki latający owad z rodziny culicidae, znany ze swędzących ugryzień

K A T A S T R O F A

ekologiczną może spowodować np. wyciek ropy z tankowca

K R E W E T K A

dziesięcionogi owoc morza

K R A B Y

dziesięcionogi na talerzu

K O M P A R A T Y S T Y K A

dziedzina nauki zajmująca się badaniami porównawczymi, ustalaniem zależności, pokrewieństw i analogii

K O N C H I O L O G I A

dział zoologii, badanie konch (muszli) mięczaków

K A R C Y N O L O G I A

dział zoologii, nauka o skorupiakach

K A T E C H E T Y K A

dział teologii, metodyka nauczania zasad wiary

K A Z U I S T Y K A

dział teologii moralnej

K A N T Y L E N I S T Y K A

dział muzykologii zajmujący się melodią śpiewaną

K R A N I O M E T R I A

dział kraniologii zajmujący się pomiarem czaszki

K A R I O L O G I A

dział cytologii, nauka o jądrze komórek

K O C H A N Y

drogi, bliski

K O L E J E

drogi życia

K A B O S Z O N

drogi kamień, któremu nadano szlif o formie kulistej, półkulistej lub elipsoidalnej

K O C H A Ś

drogi chłopiec

K R Y M I N O L O G I C Z N Y

dotyczący kryminologii lub kryminologa

K O S A R Z

długonogi pajęczak ścienny

K L O N

biologiczny duplikat

K A S P R O W I C Z

autor "Księgi ubogich"

K A L L I S T O

arkadyjska bogini, nimfa, przyjaciółka Artemidy

K O S Z T O W N Y

cenny, drogi

K I R S T

antymilitarysta, autor trylogii '08/15'

K O B O L D

brzydki karzeł z mitologii germańskiej

K A T A R Z Y N A

... Wójcik - biologiczna matka Blanki w serialu "Kopciuszek"

K W I A T U S Z K I

... Wielkie - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

K L I N E K

twaróg uformowany w kształt klinu o zaokrąglonych krawędziach i wierzchołkach

K A B

starożytna hebrajska jednostka masy, równa około 2,5 kg

K A M I E Ń

staropolska jednostka masy

K W I N T A L

rolnicza jednostka masy ok. 100 kg

K A R A G E N

preparat węglowodanowy z glonów morskich

K I L O G R A M

podstawowa jednostka masy

K O Ł O W Y

okrągły, krągły, zaokrąglony

K L O S T E R I U M

nowik, jednokomórkowy glon

K A R A T

jubilerska jednostka masy, równa 0,2 g

K A R A T

jubilerska jednostka masy

K W I N T A L

jednostka masy zboża

K I L O G R A M

jednostka masy równa 1000 gramów

K A R A T

jednostka masy kamieni szlachetnych

K A R A T

jednostka masy brylantów

K L O S T E R I U M

jednokomórkowy, półksiężycowaty glon słodkowodny nazywany też nowikiem

K L A D O F O R A

glon z typu zielenic

K O R A L K A

glon z gromady krasnorostów

K O S M A R I U M

glon słodkowodny, ozdóbka

K R Y N I C Z N I K

glon słodkowodny z grupy ramienic

K O R A L K A

glon morski (krasnorost)

K R A S N O R O S T

glon morski

K Ł O S E K

glon morski

K O K S A

pomarańczowa odmiana jabłoni

K R O N S E L K A

odmiana jabłoni

K O S Z T E L A

odmiana jabłoni, owoc tej jabłoni

K R O N S E L K A

odmiana jabłoni domowej

K O S Z T E L A

odmiana jabłoni

K O K S A

odmiana jabłoni

K O I S A

odmiana jabłoni

K A N T Ó W K A

odmiana jabłoni

K A L W I L A

odmiana jabłoni

K R O N S E L K A

wczesnojesienna francuska odmiana jabłoni

K R O C Y N A

żółty barwnik w znamionach szafranów

K R O K U S

zwany też szafranem

K R O K U S

wiosenny kwiat, szafran

K R O K O S Z

szafran fałszywy

K O N T E N A N S

rezon, animusz, werwa

K U R A Ż

rezon, animusz

K U R A Ż

odwaga, fantazja, animusz, śmiałość

K R O K U S

kuzyn hodowanego w Azji i basenie Morza Śródziemnego szafranu

K U R A Ż

dawniej rezon, animusz, kontenans, fantazja, ochota, odwaga, męstwo

K U R A Ż

dawniej animusz

K R O K U S

bulwiasta bylina górska, szafran

K O N T E N A N S

animusz

K A R I N A

... Szafrańska - polska aktorka filmowa

K O B R A

duży, jadowity wąż

K A O L I N

glinka porcelanowa

K A N A L I A

niegodziwiec, nikczemnik, łotr

K R E A T U R A

nędznik, nikczemnik

K A M I E N N A G Ó R A

miasto nad Bobrem

K I L O P O N D

jednostka siły w układzie MKGS

K I L O D Y N A

jednostka siły równa 1000 dyn

K A N T A T A

uroczysty utwór muzyczny

K A N C I A R S T W O

potocznie kant, oszukiwanie, kłamstwo, krętactwo, cygaństwo

K A N T

potocznie kancik, kłamstwo, blaga, nieuczciwość, fałsz

K A I N

pierwsza czarna owca

K R E T Y N I Z M

nonsensowność, niedorzeczność, nielogiczność

K R A W A T

niedozwolony chwyt zapaśniczy

K A D R

klatka filmowa

K L U C Z

chwyt zapaśniczy

K L A M R A

chwyt zapaśniczy

K U G L A R Z

mag, iluzjonista, prestidigitator, mistrz czarnej magi

K A R Y K A T U R A

wykrzywienie, parodia, drwina, kpina, autokarykatura

K O N I E T L I C A

trawa pastewna z dużą, rozpierzchłą wiechą

K O S T R Z E W A

trawa pastewna

K A N O E

indiańska łódź z drewna jodły pokrytym korą brzozową

K A N U

indiańska łódź

K A N O E

indiańska łódź

K P I N A

drwina, uszczypliwy docinek

K P I N A

drwina w żywe oczy

K P I N A

drwina

K M I E Ć

obraźliwie nieuk, ignorant, obskurant, niedouk, wstecznik

K L I N C Z

kryzys, martwy punkt, sytuacja bez wyjścia

K R Ę T Y

ślimaczy, ślimakowaty, ślimakowy

K U P I D Y N

kupidynek, kupido, amorek, putto

K L E J Ó W K A

kleista, grzyb inaczej ślimak, czop, klejak, tłuszcz

K S I Ę G O W A N I E

wpisywanie do ksiąg wpływów i wydatków, transakcji

K O N S T A N T Y N

Wielki, rzymski cesarz, syn Konstancjusza Chlorusa, mąż Fausty

K O N S T A N T Y N

Wielki, ojciec Konstancjusza II, Konstansa i Konstantyna II

K A D R Y L

taniec powstały z francuskiego kontredansa

K O L O R A D O

stan pomiędzy Utah a Kansas

K O K O S

owoc kojarzony z wyjątkowo korzystną transakcją

K O Ż U C H O W S K A

Małgorzata, główna postać w serialu "Druga szansa"

K R Y S T Y N A

literacka córka Lawransa

K O N T R A H E N T K A

kobieta zawierająca umowę handlową, transakcję, kontrakt

K A C Z O R

Kazimierz, odtwórca roli Zygmunta Boreckiego w serialu ”Druga szansa”

K A N S A S

Kaw, rzeka w USA, prawy dopływ Missouri

K A Z I M I E R Z

Kaczor, odtwórca roli Zygmunta Boreckiego w serialu "Druga szansa"

K O N T R A H E N T

jedna ze stron zawierających umowę, transakcję, kontrakt

K O Ż U C H O W S K A

gra słynną producentkę telewizyjną w serialu "Druga szansa"

K O N T R E D A N S O W Y

dotyczący kontredansa, związany z kontredansem

K R Y S T Y N A

córka Lawransa

K O M I T E N T

właściciel rzeczy lub ruchomości oddanej w komis

K O M I T E N T

osoba dająca zlecenie przeprowadzenia transakcji

K A R T O M A N C J A

wróżenie z kart

K O R Z E N I A R A

wiecznie zielone drzewo liściaste, rodzaj z rodziny korzeniarowatych

K A S T O R E K S

rasa królików

K O S M Y K

ogon zająca

K L O N

drzewo liściaste

K U P I D O

rzymski bóg miłości utożsamiany z greckim Erosem

K U P I D Y N

rzymski bóg miłości

K U P I D O

rzymski bóg miłości

K A S A K

kurtka dżokeja

K U P I D O

Kupidyn, bóg miłości utożsamiany z Greckim Erosem

K A M A

indyjski bóg miłości

K A M A

Hinduski bóg miłości

K O K I E T K A

uwodzicielka, kocica

K O C H A N K A

uwodzicielka bez sumienia

K A P A

szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod szyja nad klamrę, ozdobna

K O M Ż A

szata liturgiczna

K A P A

ozdobna szata liturgiczna

K U S I C I E L K A

kobieta kusząca do czegoś, uwodzicielka, zalotnica

K I R K E

czarodziejka-uwodzicielka

K O M Ż A

biała krótka szata liturgiczna ministranta

K O M Ż A

biała krótka szata liturgiczna

K A N A Ł

zamieszanie, tarapaty, opały, szambo

K A B A Ł A

trudne położenie, tarapaty

K R U C Z E K

tarapaty

K O M E R S

studencki bankiet

K O M E R S

dawniej bankiet, uczta, przyjęcie (korporacji studenckiej)

K Ł U S

szybki bieg koński

K A B O T Y N

pozorant, bajerant

K L A W Y

potocznie bomba, odjazdowy, odlotowy, bajerancki, byczy

K I N O

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

K Ł A M S T W O

bujda (na resorach), blaga, bajka, bajeczka, bajer, lipa, kant

K I Ż U C Z

gatunek łososia pacyficznego

K E T

gatunek łososia pacyficznego, ryba wpływająca na tarło do rzek

K E T A

gatunek łososia pacyficznego

K E T A

gatunek łososia (z ikrą na czerwony kawior)

K E T A

gatunek łososia

K I E Ł B

wrzecionowaty kuzyn karpia

K A R A Ś

smaczny kuzyn karpia

K R Ą P

kuzyn karpia

K A R A Ś

kuzyn karpia

K O L O R Y Z A T O R

spryciarz, bajerant, matacz

K O L O R Y S T A

spryciarz, bajerant, matacz

K Ł Ó T N I K

choleryk, nerwus, impertynent, pyskacz, krzykacz

K L O T

tkanina bawełniana o splocie atłasowym lub satynowym

K O R A

tkanina bawełniana na pościel

K O R A

tkanina bawełniana

K O R A

lekka tkanina bawełniana z wytłaczanymi wzorami o gofrowanej powierzchni

K A M E L O T

miękka tkanina z wełny wielbłądziej

K A M L O T

miękka tkanina płaszczowa z wełny wielbłądziej, o splocie skośnym (odejmij literę od nazwy zamku króla Artura pisanego przez K)

K A M L O T

kamelot, miękka tkanina z wełny wielbłądziej

K A S Z M I R

cienka i miękka tkanina z wełny otrzymywanej z kozy kaszmirskiej

K A R A K U Ł

owca z lokami na cenne futro

K R Y P T O M E R I A

wiecznie zielone drzewo iglaste z rodziny cypryśnikowatych

K A M E L I A

krzew ozdobny zwany japońską różą

K A M E L I A

krzew ozdobny

K A L I N A

krzew ozdobny

K W A R K

niepodzielna cząstka elementarna

K W A P

kwark, cząstka elementarna złożona z kwarka i antyprotonu

K W A R K

hipotetyczna cząstka elementarna

K W A R K

cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, odpowiadająca mu antycząstka to antyatom

K W A R K

cząstka elementarna wchodząca w skład protonu, neutronu

K W A R K

cząstka elementarna

K R E T O N

cienka tkanina bawełniana, zwykle w barwne wzory

K A T A R

przewlekły nieżyt nosa

K W I N D E C Z

dawna gra w karty

K W A D R Y L

dawna gra w karty

K A S Z T E L A N

dawna gra w karty

K O R A

tkanina pościelowa

K O R A

lekka tkanina pościelowa

K R Y S T I A N I A

ewolucja narciarska, służąca do zmiany kierunku lub zatrzymania się

K A R L I K

ryba morska z rodziny dorszowatych

K E R G U L E N A

ryba morska podobna do śledzia

K E R G U L E N A

ryba morska

K U L B A K

halibut atlantycki, halibut biały, kulbak biały, kulbak, smaczna ryba morska

K O S T E R A

drapieżna ryba morska z rzędu zrosłoszczękich

K U R

diabeł, ryba morska

K A R M A Z Y N

czerwona ryba morska

K U L B A K

... czarny - ryba morska z rodziny flądrowatych, blisko spokrewniona z halibutem

K O G A

dawny żaglowiec używany na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym

K R A J E R

dawny żaglowiec transportowy używany na Bałtyku

K L I P E R

dawny żaglowiec towarowy

K L I P E R

dawny żaglowiec handlowy

K O G G A

dawny żaglowiec bałtycki

K R A J E R

dawny żaglowiec

K O G A

dawny żaglowiec

K A R R A K A

dawny żaglowiec

K S E N O N

gaz szlachetny, liczba atomowa 54

K R Y P T O N

gaz szlachetny, liczba atomowa 36

K S E N O N

gaz szlachetny, helowiec, o liczbie atomowej 54

K S E N O N

gaz szlachetny

K R Y P T O N

gaz szlachetny

K E P I

francuska czapka

K A Z U A R

podobny do strusia

K A Z U A R

ptak podobny do strusia

K A Z U A R

duży ptak podobny do strusia

K O P A L

twarda żywica podobna do bursztynu

K S E N O N

helowiec do lamp

K I E Ł B

wrzecionowaty kuzyn karpia

K A R A Ś

smaczny kuzyn karpia

K R Ę P

kuzyn karpia

K R Ą P

kuzyn karpia