Hasło do krzyżówki: ... keta (łac.) - keta, ryba, gatunek łososia pacyficznego

Definicja Hasło

... keta (łac.) - keta, ryba, gatunek łososia pacyficznego

O N C O R H Y N C H U S

gatunek łososia pacyficznego

K E T A

gatunek łososia pacyficznego, ryba wpływająca na tarło do rzek

K E T

gatunek łososia pacyficznego

C Z A W Y C Z A

gatunek łososia pacyficznego

G O R B U S Z A

gatunek łososia pacyficznego

K I Ż U C Z

gatunek łososia pacyficznego

S I M A

gatunek łososia

K E T A

gatunek łososia pacyficznego; sima

M A Z U

gatunek łososia pacyficznego; mazu

S I M A

gatunek łososia pacyficznego (mięso czerwone, wysoko cenione)

C Z A W Y C Z A

gatunek łososia (z ikrą na czerwony kawior)

K E T A

błazenek, ryba ukwiałowa, ryba morska z rodziny garbikowatych, ryba raf koralowych

A M F I P R I O N

amfiprion, ryba morska z rodziny garbikowatych, ryba raf koralowych

B Ł A Z E N E K

gatunek kawy

M O K K A

ryba boleń

R A P

ryba morska

S Z P R O T K A

ryba morska

N A G Ł A D

ryba morska

G R O M A D N I K

ryba morska

Ż A B N I C A

gatunek kawy

R I O

ryba morska

R E M O R A

gatunek kawy

N E S C A

gatunek ślimaka

A R I O N

gatunek kawy

S A H A R A

ryba morska

P Ł A S T U G A

gatunek łososia

C Z A W Y C Z A

ryba morska

S A R D E L A

gatunek kawy

P R I M A

ryba morska

D O R S Z

gatunek kawy

E K S T R A

gatunek kawy

M A R A G O

ryba morska

K E R G U L E N A

gatunek kawy naturalnej

T C H I B O

gatunek kawy arabskiej

M O K K A

drapieżna ryba morska

R E K I N

elops, ryba morska

O S Z C Z E R

drapieżna ryba morska

P Ł A S Z C Z K A

żarłoczna ryba morska

R E K I N

mentela, ryba morska

M A K O L E C

gatunek kawy brazylijskiej

S A N T O S

drapieżna ryba morska

M A R L I N

czerwona ryba morska

K A R M A Z Y N

smaczna ryba słodkowodna

O K O Ń

boleń, ryba drapieżna

R A P

drapieżna ryba morska

S A N D A C Z

makolec, ryba morska

M E N T E L A

mała ryba morska

S Z P R O T

tratewnik, gatunek ślimaka

J A N T I N A

sola, ryba morska

P O D E S Z W I C A

drapieżna ryba morska

D O R S Z

jadalna ryba morska

O S T R O B O K

drapieżna ryba morska

S A R D A

ryba słodkowodna, klepiec

S A P A

miękławka; ryba słodkowodna

A M I A

ceniona ryba morska

Ł O S O Ś

bonito, ryba morska

P E L A M I D A

ryba morska, kłykacz

A N T A R

smukła ryba morska

B E L O N A

paszczak, ryba morska

P I O T R O S Z

diabeł, ryba morska

K U R

drapieżna ryba morska

M U R E N A

gatunek morskiego ślimaka

N A S S A

polski gatunek kawy

A R A B I K A

smaczna ryba morska

D O R S Z

pospolita ryba morska

Ś L E D Ź

jadalna ryba morska

Ś L E D Ź

drobna ryba morska

S Z P R O T K A

smaczna ryba morska

M A K R E L A

duża, drapieżna ryba morska

B A R R A K U D A

diodon, tropikalna ryba morska

N A J E Ż K A

ryba słodkowodna, jesiotrowata, sterlet

C Z E C Z U G A

sarda, drapieżna ryba morska

B O N I T O

piotrosz, drapieżna ryba morska

P A S Z C Z A K

gatunek wiśni (wiśnia wonna)

A N T Y P K A

diodon, tropikalna ryba morska

J E Ż Ó W K A

jeżówka, tropikalna ryba morska

D I O D O N

sum afrykański, ryba słodkowodna

S T A W A D A

ryba morska, smaczna wędzona

M A K R E L A

duża, smaczna ryba morska

T U Ń C Z Y K

ryba słodkowodna, też akwariowa

Z Ę B O K A R P

paszczak, drapieżna ryba morska

P I O T R O S Z

... campestre (łac.) paklon, gatunek klonu

A C E R

gatunek ssaka z rodziny krętorogich

Ż U B R

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

N O T O T E N I A

ryba morska podobna do śledzia

K E R G U L E N A

najeżka, jeżówka, tropikalna ryba morska

D I O D O N

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

T A Ś M I A K

ryba morska z rzędu płaszczek

R A J A

ryba morska z rodziny cefalowatych

L I Z A

boleń (drapieżna ryba słodkowodna, karpiowata)

R A P

gatunek ślimaka z rodziny rozkolców

R A P A N A

ryba morska z rodziny dorszowatych

C Z A R N I A K

ryba morska z rodziny karpiowatych

C Z U P U R K A

ryba morska ceniona w przetwórstwie

Ś L E D Ź

... gunnan (łac.) - kergulena, ryba morska

C H A M P S O C E P H A L U S

... cataphractus (łac.) - lisica, ryba morska

A G O N U S

ryba morska o spłaszczonym ciele

P Ł A S T U G A

ryba morska z rodziny ostrobokowatych

B L A N K A

ryba morska z rodziny dorszowatych

K A R L I K

ryba morska z rodziny pokolcowatych

C Y R U L I K

... pseudoplatanus (łac.) jawor, gatunek klonu

A C E R

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

W Ę G O R Z Y C A

ryba morska o zielonych ościach

B E L O N A

ryba morska z rzędu dorszokształtnych

B Ł Ę K I T E K

ryba morska z rodziny igliczniowatych

P Ł A W I K O N I K

ryba morska z rodziny skorpenowatych

S Z K A R A D N I C A

ryba morska z rodziny strzępielowatych

A K A N T

ryba morska z rzędu okoniowatych

S A J R A

ryba słodkowodna, kolka, chwast rybi

C I E R N I K

ryba morska z rodziny dorszowatych

O G A K

... scombrus (łac.) - makrela, ryba morska

S C O M B E R

ryba morska o dużym znaczeniu gospodarczym

M I N T A J

drapieżna ryba morska z rzędu zrosłoszczękich

K O S T E R A

gatunek dzikiej kozy, z rodziny krętorogich

M A R K U R

duża ryba głębinowa lub mitologiczny potwór

C H I M E R A

drobna ryba morska ceniona w przetwórstwie

S Z P R O T

ryba morska budująca gniazda z morszczynu

W A R G A C Z

... morrhua (łac.) - dorsz, drapieżna ryba morska

G A D U S

drapieżna ryba morska z gruczołami jadowymi

S K O R P E N A

gatunek ślimaka z rzędu podgromady tyłoskrzelnych

W E Ł P A

drapieżna ryba morska podobna do dorsza

M O R S Z C Z U K

żyworodna ryba słodkowodna z rodziny piękniczkowatych

Ż E R A R D Y N K A

wielka ryba morska spokrewniona z żaglicą

M A R L I N

łac. karaś - ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych

C A R A S S I U S

śledziożerna, jadalna ryba morska z rzędu okoniokształtnych

M A K R E L A

... aspius (łac.) - boleń, ryba drapieżna z karpiowatych

A S P I U S

ryba morska z rzędu okoniokształtnych, rodziny kulbinowatych

U M B R Y N A

agonus cataphractus - ryba morska z rodziny lisicowatych

L I S I C A

barwna ryba morska o grubych, wydatnych wargach

W A R G A C Z

gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych

Ż U B R

jeżoryb, rybojeż, ryba morska z rzędu zrosłoszczękich

D I O D O N

ryba morska z ostrymi wyrostkami wzdłuż ciała

O S T R O B O K

... aquila (łac.) - kulbin, orłoryb, duża ryba morska

S C I A E N A

smaczna ryba morska o dużym znaczeniu gospodarczym

D O R S Z

bałtycka ryba morska o czerwo-żółtym ubarwieniu

B A R W E N A

łac. brzana - ryba słodkowodna z rodziny karpowatych

B A R B U S

ryba słodkowodna, występuje w rzekach środkowej Europy

Ś W I N K A

smaczna, mała ryba morska (okoniokształtna), mająca zielonkawe kości

S A J R A

łac. miecznik, włócznik - ryba morska z rzędu okoniokształtnych

X I P H I A S

ryba morska z rzędu aterynokształtnych, ma zielone kości

B E L O N A

... marinus (łac.) - karmazyn, ryba morska z rodziny skorpenowatych

S E B A S T E S

... liparis (łac.) - dennik, ryba morska z rodziny dennikowatych

L I P A R I S

ryba morska żyjąca w północnej części Oceanu Spokojnego

M I N T A J

nasz jedyny rodzimy gatunek ślimaka z rodziny zaroślarkowatych

Z A R O Ś L A R K A

gatunek ślimaka z rodziny przytulikowatych, z rzędu nasadoocznych

P R Z Y T U L I K

gatunek antylopy z rodziny krętorogich żyjący w Afryce Południowej

B L E S B O K

drapieżna ryba morska, paszczak (z imieniem Skrzyneckiego w nazwie)

P I O T R O S Z

halibut atlantycki, halibut biały, kulbak biały, kulbak, smaczna ryba morska

K U L B A K

... czarny - ryba morska z rodziny flądrowatych, blisko spokrewniona z halibutem

K U L B A K

gatunek antylopy z rodziny krętorogich, średniej wielkości, żyje w Afryce równikowej

S I T A T U N G A

sciaena rchonchus - ryba morska z rodziny kulbinowatych, łowiona głównie w cieplejszych wodach Atlantyku

U M B R A

ryba morska o niezbyt smacznym mięsie, koza, z rodziny karpiowatych (Morze Bałtyckie, Kaspijskie i Czarne)

C I O S A