Hasło do krzyżówki: gatunek łososia pacyficznego, ryba wpływająca na tarło do rzek

Definicja Hasło

gatunek łososia pacyficznego, ryba wpływająca na tarło do rzek

K E T

... keta (łac.) - keta, ryba, gatunek łososia pacyficznego

O N C O R H Y N C H U S

wiśnia wonna, drzewo lub krzew uprawiane na żywopłoty i do szczepienia (na podkładki) wiśni i czereśni

A N T Y P K A

gatunek łososia pacyficznego

K E T A

gatunek łososia pacyficznego

S I M A

gatunek łososia pacyficznego

K I Ż U C Z

gatunek łososia pacyficznego

C Z A W Y C Z A

gatunek łososia pacyficznego

G O R B U S Z A

gatunek łososia pacyficznego; sima

M A Z U

gatunek łososia pacyficznego; mazu

S I M A

ryba morska podobna do śledzia

K E R G U L E N A

… Białego - na końcu Drogi do Białego

D O L I N A

drapieżna ryba morska podobna do dorsza

M O R S Z C Z U K

gatunek łososia (z ikrą na czerwony kawior)

K E T A

gatunek łososia pacyficznego (mięso czerwone, wysoko cenione)

C Z A W Y C Z A

glon hodowany na paszę i do celów naukowych

C H L O R E L L A

błazenek, ryba ukwiałowa, ryba morska z rodziny garbikowatych, ryba raf koralowych

A M F I P R I O N

łyżwy z zaokrąglonymi czubami do jazdy figurowej na lodzie

H A L I F A K S Y

miękka tkanina bawełniana, drapana i strzyżona, podbna do grubej flaneli (na bieliznę zimową)

M O L T O N

alkohole hydroaromatyczne należące do sterydów, związki w większości ważne biologicznie na hormony płciowe, cholesterol - steryny

S T E R O L E

bywa na sto dwa (102, na cztery fajerki)

Z A B A W A

ubaw (na cztery lub na dwadzieścia cztery fajerki)

H U L A N K A

potocznie heca (na czternaście fajerek, na dwadzieścia cztery fajerki)

C Y R K

transakcja handlowa polegająca na wymianie jednych towarów na drugie

B A R T E R

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

B R E W E R I E

amfiprion, ryba morska z rodziny garbikowatych, ryba raf koralowych

B Ł A Z E N E K

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

A W A N T U R A

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

F A R S A

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

K I N O

kompleks ... - silne uczucie erotyczne do matki i odczuwanie lęku do ojca

E D Y P A

Gawęda, wybrana w programie "Szansa na sukces" na wokalistę Blue Café

D O M I N I K A

niewielka kulista waza lub podłużne naczynie o zaokrąglonej podstawie do przechowywania oliwy do namaszczania

A L A B A S T R O N

Ludmiła, ur. 1943, rosyjska biegaczka na średnich i długich dystansach, złoty medal w Monachium na 1500m

B R A G I N A

gdy zginął rozszarpany przez dzika na polowaniu, bogini wybłagała od Zeusa jego coroczny powrót na ziemię

A D O N I S

film Andrieja Tarkowskiego z 1979 roku, powstał na motywach powieści "Piknik na skraju drogi" autorstwa braci Strugackich

S T A L K E R

gatunek ślimaka

A R I O N

gatunek kawy

S A H A R A

gatunek kawy

N E S C A

ryba morska

K E R G U L E N A

ryba morska

S A R D E L A

ryba boleń

R A P

gatunek kawy

M O K K A

"Szansa na …"

S U K C E S

gatunek kawy

E K S T R A

ryba morska

G R O M A D N I K

ryba morska

D O R S Z

ryba morska

P Ł A S T U G A

ryba morska

R E M O R A

gatunek kawy

M A R A G O

ryba morska

Ż A B N I C A

gatunek kawy

R I O

gatunek łososia

K E T A

gatunek łososia

C Z A W Y C Z A

gatunek kawy

P R I M A

ryba morska

S Z P R O T K A

ryba morska

N A G Ł A D

gałgan do podłogi

Ś C I E R K A

skóra na torebki

Z A M S Z

paszczak, ryba morska

P I O T R O S Z

na stole bilardowym

S U K N O

beczka na wino

A N T A Ł E K

drapieżna ryba morska

D O R S Z

uwodzicielka na ekranie

A M A N T K A

mała ryba morska

S Z P R O T

glon na galaretę

A G A R

smukła ryba morska

B E L O N A

do zmywania podłogi

S Z M A T A

sola, ryba morska

P O D E S Z W I C A

gałgan do podłogi

Ś C I E R A

elops, ryba morska

O S Z C Z E R

drapieżna ryba morska

P Ł A S Z C Z K A

smaczna ryba morska

M A K R E L A

podobny do strusia

K A Z U A R

gatunek morskiego ślimaka

N A S S A

czerwona ryba morska

K A R M A Z Y N

pospolita ryba morska

Ś L E D Ź

drobna ryba morska

S Z P R O T K A

drapieżna ryba morska

M A R L I N

czerwone na maklerze

S Z E L K I

tratewnik, gatunek ślimaka

J A N T I N A

smaczna ryba słodkowodna

O K O Ń

skóra na torebki

N A K O

gałgan do podłogi

Ł A C H M A N

do wycierania podłogi

Ś C I E R K A

helowiec do lamp

K S E N O N

do zmywania podłogi

M O P

jadalna ryba morska

Ś L E D Ź

dziesięcionogi na talerzu

K R A B Y

makolec, ryba morska

M E N T E L A

jadalna ryba morska

O S T R O B O K

podobny do strusia

E M U

polski gatunek kawy

A R A B I K A

urzędowo do Boleńki

B O L E S Ł A W A

do wycierania podłogi

Ś C I E R A

mentela, ryba morska

M A K O L E C

ceniona ryba morska

Ł O S O Ś

bonito, ryba morska

P E L A M I D A

żarłoczna ryba morska

R E K I N

drapieżna ryba morska

S A R D A

drapieżna ryba morska

R E K I N

boleń, ryba drapieżna

R A P

beczka na wino

A N T A Ł

miękławka; ryba słodkowodna

A M I A

gatunek kawy naturalnej

T C H I B O

smaczna ryba morska

D O R S Z

kłamstwo na resorach

B U J D A

oficjalnie do Boleńki

B O L E S Ł A W A

do mycia podłogi

Ś C I E R A

do ugniatania drogi

W A Ł

wypełniana na bankietach

A N K I E T A

ryba słodkowodna, klepiec

S A P A

ryba morska, kłykacz

A N T A R

drapieżna ryba morska

M U R E N A

diabeł, ryba morska

K U R

gatunek kawy arabskiej

M O K K A

gałgan do podłogi

S Z M A T A

do froterowania podłogi

S U K N O

do mycia podłogi

S Z M A T A

drapieżna ryba morska

S A N D A C Z

gatunek kawy brazylijskiej

S A N T O S

diodon, tropikalna ryba morska

N A J E Ż K A

ptak podobny do strusia

K A Z U A R

diodon, tropikalna ryba morska

J E Ż Ó W K A

glon należący do krasnorostów

L A U R E N C J A

gałgan do wycierania podłogi

Ś C I E R K A

postumencik na stole bilardowym

G R Z Y B E K

balkonowe, sięgające do podłogi

O K N O

sum afrykański, ryba słodkowodna

S T A W A D A

paszczak, drapieżna ryba morska

P I O T R O S Z

gatunek wiśni (wiśnia wonna)

A N T Y P K A

komplet strun do gitary

N A C I Ą G

tkanina na stole bilardowym

S U K N O

gałgan do mycia podłogi

Ś C I E R A

gaz do lamp jarzeniowych

N E O N

suszone glony na sushi

N O R I

duża szmata do podłogi

Ś C I E R A

duża, smaczna ryba morska

T U Ń C Z Y K

ptak podobny do strusia

E M U

emblemat na harcerskiej czapce

L I L I J K A

do niego wszystkie drogi

R Z Y M

typ zamka do drzwi

G E R D A

lubi chodzić na bankiety

B A N K I E T O W I C Z

nielot podobny do strusia

E M U

uwodzicielka na planie filmowym

A M A N T K A

jeżówka, tropikalna ryba morska

D I O D O N

niebieski barwnik do tkanin

I N D Y G O

ryba morska, smaczna wędzona

M A K R E L A

typ zamka do drzwi

Y A L E

sarda, drapieżna ryba morska

B O N I T O

ryba słodkowodna, jesiotrowata, sterlet

C Z E C Z U G A

atak szału na Malajach

A M O K

uwodzicielka na srebrnym ekranie

A M A N T K A

duża, drapieżna ryba morska

B A R R A K U D A

ryba słodkowodna, też akwariowa

Z Ę B O K A R P

cielęca skóra na torebki

N A K O

chęć do pracy, animusz

Z A P A Ł

tkanina bawełniana na pościel

K O R A

piotrosz, drapieżna ryba morska

P A S Z C Z A K

na niej pływa flisak

T R A T W A

gałgan do mycia podłogi

S Z M A T A

uczestnik korridy na koniu

P I K A D O R

ubaw na cztery fajerki

P R Z E D S T A W I E N I E

pracz hodowany na cenne futro

S Z O P

ptak podobny do strusia, nandu

R E A

ryba morska z rodziny pokolcowatych

C Y R U L I K

czerwona plamka na czole Hinduski

T I L A K A

utwór muzyczny na osiem instrumentów

O K T E T

dowód przez sprowadzenie do niedorzeczności

A P A G O G E

ryba morska z rodziny cefalowatych

L I Z A

odmiana jabłoni odporna na mróz

L O B O

anabena, glon zaliczany do sinic

A N A B A E N A

boleń (drapieżna ryba słodkowodna, karpiowata)

R A P

... pseudoplatanus (łac.) jawor, gatunek klonu

A C E R

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

T A Ś M I A K

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty

A R A N Ż E R

gatunek ślimaka z rodziny rozkolców

R A P A N A

ryba morska z rzędu płaszczek

R A J A

heca na dwadzieścia cztery fajerki

H I S T O R I A

duży ptak podobny do strusia

K A Z U A R

heca na dwadzieścia cztery fajerki

G R A N D A

tkanina bawełniana podobna do aksamitu

M O L E S K I N

gaz szlachetny do napełniania żarówek

A R G O N

np. na transakcji: dochód, profit

P R Z E B I C I E

ryba morska z rodziny dorszowatych

K A R L I K

anoa, krętorogi ssak na Celebesie

B A W O Ł E K

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

W Ę G O R Z Y C A

ryba morska z rodziny ostrobokowatych

B L A N K A

dział filologii na wyższej uczelni

P O L O N I S T Y K A

ryba morska z rodziny skorpenowatych

S Z K A R A D N I C A

ryba morska z rodziny strzępielowatych

A K A N T

... scombrus (łac.) - makrela, ryba morska

S C O M B E R

ryba morska z rodziny igliczniowatych

P Ł A W I K O N I K

glon należący do typu zielenic

P I E R Ś C I E N I C A

duży nielot podobny do strusia

E M U

ryba słodkowodna, kolka, chwast rybi

C I E R N I K

ryba morska z rzędu okoniowatych

S A J R A

kufa, wielka beczka na wino

D R A I L I N G

ryba morska z rzędu dorszokształtnych

B Ł Ę K I T E K

odmiana jabłoni odporna na mróz

B O I K E N

bawołek, krętorogi ssak na Celebesie

A N O A

farmakologiczne przygotowanie chorego do operacji

P R E M E D Y K A C J A

ryba morska o zielonych ościach

B E L O N A

dzieli się na ery geologiczne

E O N

australijski ptak podobny do strusia

E M U

utwór muzyczny na siedem głosów

S E K T E T

potocznie: podobny do kartofla, zaokrąglony

P E R K A T Y

utwór muzyczny na 10 instrumentów

D E C E T

drzewo iglaste rosnące na wydmach

S O S N A

ryba morska z rzędu okoniokształtnych

N O T O T E N I A

ryba morska z rodziny dorszowatych

O G A K

najeżka, jeżówka, tropikalna ryba morska

D I O D O N

... gunnan (łac.) - kergulena, ryba morska

C H A M P S O C E P H A L U S

szybki bieg na krótkim dystansie

S P R I N T

... cataphractus (łac.) - lisica, ryba morska

A G O N U S

gatunek ssaka z rodziny krętorogich

Ż U B R

heca na dwadzieścia cztery fajerki

S E N S A C J A

utwór muzyczny na motywach kościelnych

C H O R A Ł

angażowanie marynarzy do załogi statku

M U S T R O W A N I E

ryba morska o spłaszczonym ciele

P Ł A S T U G A

... campestre (łac.) paklon, gatunek klonu

A C E R

twarda żywica podobna do bursztynu

K O P A L

maszyna drukarska do składania tekstu

M O N O T Y P

heca na dwadzieścia cztery fajerki

N U M E R

ryba morska z rodziny dorszowatych

C Z A R N I A K

ryba morska ceniona w przetwórstwie

Ś L E D Ź

delikatna skóra na torebki, rękawiczki

Z A M S Z

ryba morska z rodziny karpiowatych

C Z U P U R K A

... płaska, naczynie na hostię dla celebransa

P A T E N A

komplet strun do gitary lub skrzypiec

N A C I Ą G

żyworodna ryba słodkowodna z rodziny piękniczkowatych

Ż E R A R D Y N K A

należący do flisaka, związany z flisakiem

F L I S A C Z Y

wielka ryba morska spokrewniona z żaglicą

M A R L I N

drapieżne roztocza, używane do walki biologicznej

D O B R O C Z Y N K O W A T E

... morrhua (łac.) - dorsz, drapieżna ryba morska

G A D U S

duża ryba głębinowa lub mitologiczny potwór

C H I M E R A

odbywać praktykę przygotowującą do zawodu prawniczego

A P L I K O W A Ć

duży nielotny ptak podobny do strusia

E M U

czarna i biała na stole bilardowym

B I L A

drzewo liściaste rosnące na wilgotnych terenach

O L S Z A

jadowity wąż z zygzakiem na grzbiecie

Ż M I J A

drobna ryba morska ceniona w przetwórstwie

S Z P R O T

cienka tkanina bawełniana (na letnie płaszcze)

M A D E R A

kobieta kusząca do czegoś, uwodzicielka, zalotnica

K U S I C I E L K A

drzewo liściaste rosnące na terenach podmokłych

O L S Z A

jubel, ubaw na dwadzieścia cztery fajerki

P I J A Ń S T W O

dawny żaglowiec transportowy używany na Bałtyku

K R A J E R

ryba morska o dużym znaczeniu gospodarczym

M I N T A J

dotyczący charakterologii, oparty na zasadach charakterologii

C H A R A K T E R O L O G I C Z N Y

(łac.) gronorost - glon należący do brunatnic

S A R G A S S U M

ryba morska budująca gniazda z morszczynu

W A R G A C Z

analiza faktów wiodąca do logicznych wniosków

D E D U K C J A

prążkowana tkanina bawełniana, podobna do aksamitu

S Z T R U K S

drzewo iglaste dorastające do 100 m

S E K W O J A

przyjęcie, jubel, ubaw na cztery fajerki

P O P I J A W A

gatunek dzikiej kozy, z rodziny krętorogich

M A R K U R

ubaw (na cztery, dwadzieścia cztery fajerki)

L I B A C Y J K A

drapieżna ryba morska z rzędu zrosłoszczękich

K O S T E R A

np. na transakcji: przebitka, zysk, zarobek

P R Z E B I C I E

owca z lokami na cenne futro

K A R A K U Ł

drapieżna ryba morska z gruczołami jadowymi

S K O R P E N A

bywa że nie przystaje do praktyki

T E O R I A

glon jak gumowa obręcz na kółeczku

O P O N K A

gatunek ślimaka z rzędu podgromady tyłoskrzelnych

W E Ł P A

przyjęcie, jubel, ubaw na cztery fajerki

P I J A T Y K A

glon morski, należący do typu brunatnic

L I S T O W N I C A

dawny żaglowiec używany na kanałach holenderskich

A A K

... I Długonogi, zwany Młotem na Szkotów

E D W A R D

ryba morska z ostrymi wyrostkami wzdłuż ciała

O S T R O B O K

wpisywanie do ksiąg wpływów i wydatków, transakcji

K S I Ę G O W A N I E

arkusz poprawek w książce załączony do książki

E R R A T A

frantowski, kuty na cztery nogi, szpakami karmiony

P R Z E B I E G Ł Y

... zielona - drzewo iglaste, daglezja (podobna do świerka)

J E D L I C A

łac. brzana - ryba słodkowodna z rodziny karpowatych

B A R B U S

osoba odbywająca praktykę przygotowującą do zawodu prawniczego

A P L I K A N T

Szafraniec, polityk przynależący do Senatorskiego Klubu Narodowego

J A N

diaboliczny, perfidny, wyrachowany, kuty na cztery nogi

C W A N Y

dotyczący ślimaka, właściwy ślimakowi, podobny do ślimaka

Ś L I M A C Z Y

związany z odmianą dowcipu opartej na niedorzeczności

P U R N O N S E N S O W Y

długowieczne drzewo iglaste, gubiące igły na zimę

M O D R Z E W

śpiewali "Wieczór na dworcu w Kansas City"

S K A L D O W I E

smaczna ryba morska o dużym znaczeniu gospodarczym

D O R S Z

gruba, miękka tkanina na kocyki lub podomki

B A J A

... aspius (łac.) - boleń, ryba drapieżna z karpiowatych

A S P I U S

... aquila (łac.) - kulbin, orłoryb, duża ryba morska

S C I A E N A

ryba słodkowodna, występuje w rzekach środkowej Europy

Ś W I N K A

barwna ryba morska o grubych, wydatnych wargach

W A R G A C Z

łac. kazuar - duży ptak podobny do strusia

C A S U A R I U S

nalewka spirytusowa na piołunie i innych ziołach

A B S Y N T

groźna choroba oczu (prowadząca do ślepoty); glaukoma

J A S K R A

jeżoryb, rybojeż, ryba morska z rzędu zrosłoszczękich

D I O D O N

pies gończy, używany do tropienia zwierzyny łownej

O G A R

bada wpływ roślin uprawnych na zjawiska meteorologiczne

A G R O M E T E O R O L O G I A

człowiek rażony, zagrożony apopleksja, skłonny do apopleksji

A P O P L E K T Y K

łac. karaś - ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych

C A R A S S I U S

gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych

Ż U B R

agonus cataphractus - ryba morska z rodziny lisicowatych

L I S I C A

ryba morska z rzędu okoniokształtnych, rodziny kulbinowatych

U M B R Y N A

szczotkowanie froterką, polerowanie miękką tkaniną do połysku

F R O T E R O W A N I E

drzewo iglaste o igłach opadających na zimę

M O D R Z E W

bałtycka ryba morska o czerwo-żółtym ubarwieniu

B A R W E N A

śledziożerna, jadalna ryba morska z rzędu okoniokształtnych

M A K R E L A

Magda … - rola Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

B A R A Ń S K A

długowieczne drzewo iglaste, znajduje się na fladze Libanu

C E D R

... marinus (łac.) - karmazyn, ryba morska z rodziny skorpenowatych

S E B A S T E S

gatunek ślimaka z rodziny przytulikowatych, z rzędu nasadoocznych

P R Z Y T U L I K

Magda … - postać Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

B A R A Ń S K A

enteromorpha, rurkowaty glon morski należący do zielenic, taśma

E N T E R O M O R F A

enteromorpha, rurkowaty glon morski należący do zielenic, enteromorfa

T A Ś M A

gaz szlachetny, służy do napełniania żarówek, lamp jarzeniowych

A R G O N

maszyna drukarska do składania i odlewania całych wierszy

I N T E R T Y P

mocna tkanina bawełniana, będąca materiałem na spodnie, kurtki

D Ż I N S

ryba morska z rzędu aterynokształtnych, ma zielone kości

B E L O N A

... Barańska - rola Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

M A G D A

utwór muzyczny do ewangelicznego tekstu o męce Chrystusa

P A S J A

łac. miecznik, włócznik - ryba morska z rzędu okoniokształtnych

X I P H I A S

roślina, porost, glon rosnący na skale, rodzaj litofita

E P I L I T

Gawęda, zwyciężczyni jednego z odcinków "Drogi do gwiazd"

D O M I N I K A

... liparis (łac.) - dennik, ryba morska z rodziny dennikowatych

L I P A R I S

w tunelu, czyli szansa na wyjście z opresji

Ś W I A T E Ł K O

... Lisowska - studentka socjologii w serialu "Marzenia do spełnienia"

M A G D A

glon morski mający nitkowate plechy, przyczepione do skał

P O L I S Y F O N I A

mały ukwiał, żyje na muszlach ślimaków i małż

A D A M S J A

dwuwiciowy glon, powoduje plamy na śniegu w Tatrach

C H L A M I D O M O N A S

mocna tkanina bawełniana, będąca materiałem na spodnie, kurtki

J E A N S

nocny, jadowity wąż, poluje na gryzonie i ssaki

Ż A R A R A K A

Grzegorz, filmowy Krystian Drosselmajer w "Dziadku do orzechów"

R O M A N

glon pobudza grzyba do rozrostu strzępek (reakcje obronne)

G L O N O P A S O Ż Y T N I C T W O

smaczna, mała ryba morska (okoniokształtna), mająca zielonkawe kości

S A J R A

tanie wino owocowe z gwiazdą szeryfa na etykiecie

A R I Z O N A

beczka na wino o poj. 13,58 hektolitrów

D R A I L I N G

Roman, filmowy Krystian Drosselmajer w "Dziadku do orzechów"

G R Z E G O R Z

bal, prywatka, ubaw (na cztery, dwadzieścia cztery fajerki)

I M P R E Z A

nasz jedyny rodzimy gatunek ślimaka z rodziny zaroślarkowatych

Z A R O Ś L A R K A

tkanina bawełniana o splocie skośnym, używana na bieliznę

D Y M K A

rodzina ślimaków zaliczana do rzędu nasadoocznych, podgromady płucodysznych

B Ł O T N I A R K O W A T E

dział taksonomii grupujący organizmy na podstawie badań cytologicznych

C Y T O T A K S O N O M I A

ryba morska żyjąca w północnej części Oceanu Spokojnego

M I N T A J

... Barańska - postać Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

M A G D A

opracował utwór muzyczny na instrument inny niż w oryginale

A R A N Ż E R

bujda (na resorach), blaga, bajka, bajeczka, bajer, lipa, kant

K Ł A M S T W O

stal stopowa na sprężyny (oprócz żelaza: nikiel, chrom, krzem)

E L I N W A R

wprowadzanie do islamu elementów obcych lub wcześniej nie praktykowanych

B I D A

szata liturgiczna dla dzieci idących do pierwszej komunii, biała

A L B A

magistrala samochodowa biegnąca przez Brazylię ze wschodu na zachód

T R A N S A M A Z O N I K A

magistrala samochodowa biegnąca przez Brazylię ze wschodu na zachód

T R A N S A M A Z O N I C A

glon morski należący do zielenic o dużych płaskich plechach

B Ł O N I C A

dział hydrologii zajmujący się badaniem rzek i innych cieków

P O T A M O L O G I A

dawny żaglowiec używany na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym

K O G A

cienka tkanina bawełniana, używana na bieliznę pościelową i osobistą

P E R K A L

drapieżna ryba morska, paszczak (z imieniem Skrzyneckiego w nazwie)

P I O T R O S Z

Kulig, występowała w programach "Idol" i "Szansa na sukces"

J O A N N A

rodzaj lontu służącego do zapalania mas pirotechnicznych w fajerwerkach

S T O P I N A

ewolucja narciarska, służąca do zmiany kierunku lub zatrzymania się

K R Y S T I A N I A

maneż, rajtszula, budynek z salą do nauki jazdy konnej

U J E Ż D Ż A L N I A

szermeza, bardzo cienka i miękka tkanina jedwabna na sukienki

C H A R M E U S E

gruba, mocna tkanina bawełniana lub lniana na ubrania robocze

D R E L I C H

gatunek antylopy z rodziny krętorogich żyjący w Afryce Południowej

B L E S B O K

maszyna drukarska do składania tekstów i odlewania całych wierszy

L I N O T Y P

gaz szlachetny stosowany do wypełniania żarówek o dużej mocy

A R G O N

... czarny - ryba morska z rodziny flądrowatych, blisko spokrewniona z halibutem

K U L B A K

Gawęda, wybrana w programie "Szansa na sukces" jako wokalistka grupy

D O M I N I K A

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty inne niż w oryginalnej wersji

A R A N Ż E R

halibut atlantycki, halibut biały, kulbak biały, kulbak, smaczna ryba morska

K U L B A K

plamka na czole Hinduski (Hindusów też, symbol bytności w świątyni)

T I L A K A

gaz szlachetny wykorzystywany przez nurków, astronautów, używany do napełniania balonów

H E L

dział astrobiologii zajmujący się zagadnieniem istnienia roślinności na innych planetach

A S T R O B O T A N I K A

rozżarzony węgiel, rozżarzone zwęglone drewno, jakaś substancja rozpalona do czerwoności

Ż A R

bardzo trująca roślina roczna rosnąca na przydrożach i w ogrodach

B I E L U Ń

ruchomy daszek na czterech słupach nad stogiem siana lub zboża

B R Ó G

pies gończy, używany do tropienia, osaczania i napędzania zwierzyny łownej

O G A R

jednolite tło odbite jasną farbą, na którym drukuje się tekst

T I N T A

zbiór obyczaju i praktyk islamu opartych na słowach i czynach Mahometa

S U N N A

niebieski barwnik produkowany obecnie syntetycznie, używany do barwienia i drukowania tkanin

I N D Y G O

glon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m

W A T K A

glon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m

B Ł O N I C A

glon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m

U L W A

post ścisły praktykowany w okresie ramadanu od wschodu do zachodu słońca

S A W M

gatunek antylopy z rodziny krętorogich, średniej wielkości, żyje w Afryce równikowej

S I T A T U N G A

jednostka masy używana w Europie od średniowiecza do końca XIX w.

Ł U T

rozprawa naukowa napisana w celu uzyskania stopnia naukowego na wyższej uczelni

T E Z A

dział zoologii badający faunę przy zachowaniu podziału na określone obszary Ziemi

F A U N I S T Y K A

dział meteorologii zajmujący się badaniem wpływu warunków meteorologicznych na rośliny uprawne

A G R O M E T E O R O L O G I A

Fornax; rzymska bogini patronująca piecom piekarskim i piecom do suszenia ziarna

F O R N A K S

transaminazy, enzymy katalizujące przeniesienie grupy aminowej z jednego związku na drugi

A M I N O T R A N S F E R A Z Y

biała szata liturgiczna (noszona pod ornatem), (dla dzieci idących do pierwszej komunii)

A L B A

do jego produkcji używa się kilkudziesięciu ziół, takich jak szafran, mirra, kardamon

F E R N E T

w antycznym Rzymie jednostka masy równa jednemu funtowi, dzielona na 12 uncji

A S

jednostka masy od XVI wieku na obszarze Niderlandów i Niemiec (0,048g)

A S

bylina wodna występująca w stojących i wolno pływających wodach rzek i jezior

O S O K A

dział biologii zajmujący się występowaniem i oddziaływaniem na człowieka mikroorganizmów pochodzących spoza Ziemi

A E R O B I O L O G I A

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

P O D D R U K

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

T I N T A

sciaena rchonchus - ryba morska z rodziny kulbinowatych, łowiona głównie w cieplejszych wodach Atlantyku

U M B R A

gwałtowny, suchy wiatr wiejący w zimie na wybrzeżu dalmatyńskim Adriatyku (jak model Volkswagena)

B O R A

gałąź chemii fizjologicznej badająca chemiczne zjawiska związane z odpornością organizmów na choroby zakaźne

I M M U N O C H E M I A

galijski bóg będący panem zwierząt lub bogiem pasterzy, z rogami jelenia na głowie

C E R N U N N O S

klasa jednokomórkowych glonów z królestwa Chromista występujących w środowisku wodnym na całym świecie

O K R Z E M K I

gigant, który targnął się na cześć bogini Hery (Latony) i za to został ukarany

T Y T I O S

Hanna, polska pisarka, autorka "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek z 1961"

O Ż O G O W S K A

glon z gromady krasnorostów występujący w wodach mórz ciepłych, którego plecha służy do wyrobu kleju

L A U R E N C J A

ryba morska o niezbyt smacznym mięsie, koza, z rodziny karpiowatych (Morze Bałtyckie, Kaspijskie i Czarne)

C I O S A

forma żydowskiego mistycyzmu oparta na spekulacjach numerologicznych i gramatologicznych związanych z Sefer Jecira (Księgą Stworzenia)

K A B A Ł A

pies gończy, który zgubił trop lub goni na starym tropie, wprowadzając w błąd resztę psów

B A Ł A M U T

nauka o książce, badająca i opisująca dokumenty, zawierająca ich spisy na użytek nauki i praktyki

B I B L I O G R A F I A

dział ekologii badający zależność organizmu od środowiska i wpływ zachodzących zmian na jego życie i rozwój

A U T E K O L O G I A

bada zależności między procesami fizjologicznymi roślin, zwierząt i człowieka oraz ich rozmieszczeniem na Ziemi i klimatem

B I O K L I M A T O L O G I A

duży głaz narzutowy, Kamień Świętego Wojciecha. Na wschód od Leosi (wieś w gminie Drzycim, powiat świecki)

D I A B E L E C

320 - 250 p.n.e. - kapłan ze świątyni boga Marduka, twórca greckiej szkoły astrologicznej na wyspie Kos

B E R O S S O S

wieś w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego położona na wyspie Wolin. Największą jej atrakcją jest Jezioro Turkusowe

W A P N I C A

tkanina bawełniana, półbawełniana lub jedwabna o wypukłych, podłużnych lub poprzecznych prążkach używana na suknie, płaszcze, obicia mebli

R Y P S

specjalista od przygotowywania mieszanin palnych i sporządzania wyrobów służących do wywoływania efektów świetnych i akustycznych- przygotowuje efekty specjalne : fajerwerki itp

P I R O T E C H N I K

dział meteorologii zajmujący się badaniem zjawisk atmosferycznych za pomocą metod i urządzeń radiotechnicznych oraz badaniem wpływu warunków meteorologicznych na radiokomunikację

R A D I O M E T E O R O L O G I A

mała osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Drzycim. Na wschód od niej znajduje się duży głaz narzutowy zwany Diabelcem.

L E O S I A