Hasła do krzyżówek na literę S:

Hasło Definicja

Ś W I R O W A T Y

głupi jak but z lewej nogi

Ś W I R N I Ę T Y

głupi jak but z lewej nogi

S F I K S O W A N Y

głupi jak but z lewej nogi

S K A D I

germańska bogini zimy i polowania

S A G A

germańska bogini sztuki poetyckiej, córka Odyna

S N O T R A

germańska bogini samodyscypliny

S I T A T U N G A

gatunek antylopy z rodziny krętorogich, średniej wielkości, żyje w Afryce równikowej

Ś C I E R K A

gałgan do wycierania podłogi

Ś C I E R K A

gałgan do podłogi

Ś C I E R A

gałgan do podłogi

S Z M A T A

gałgan do podłogi

Ś C I E R A

gałgan do mycia podłogi

S Z M A T A

gałgan do mycia podłogi

S E N

fizjologiczny zanik przytomności

S P E C J A L I S T A

fitopatolog - w zakresie fitopatologii

Ś R O D K I

finansowe lub farmakologiczne

S L A W I S T Y K A

filologia słowiańska

S P E C J A L I S T A

filolog - w zakresie filologii

S T A L K E R

film Andrieja Tarkowskiego z 1979 roku, powstał na motywach powieści "Piknik na skraju drogi" autorstwa braci Strugackich

S M I T H

fikcyjna postać z trylogii filmowej "Matrix"

S A T Y R

faun w greckiej mitologii

S E D A C J A

farmakologiczne obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego

S E D N A

eskimoska bogini mórz

S P E C J A L I S T A

enzymolog - w zakresie enzymologii

S P E C J A L I S T A

endokrynolog - w zakresie endokrynologii

S Y M B O L

emblemat

Ś L A D

ekologiczny lub pamięciowy

Ś R O D O W I S K O W Y

ekologiczny

Ś R O D O W I S K O

ekologia

S Y N K R E T Y Z M

eklektyzm pozbawiony logiki albo niekonsekwentny

S O K A R

egipska bogini zmarłych z Memfis

S E S Z A T

egipska bogini pisma i rachunków

S T R Z E L E C

dziewiąty znak astrologiczny w zodiaku

S A P K A

dziecięcy kłopot laryngologiczny

S O T E R I O L O G I A

dział teologii dogmatycznej

S U R D O P E D A G O G I K A

dział pedagogiki zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób z wadami słuchu

S E M I O T Y K A

dział logiki badający znaki

S Y N O N I M I K A

dział leksykologii zajmujący się synonimami

S T R A T Y G R A F I A

dział geologii zajmujący się ustalaniem wieku poszczególnych warstw skorupy ziemskiej

S T R A T Y G R A F I A

dział geologii historycznej dotyczący następstwa i wieku warstw skalnych

S E D Y M E N T O L O G I A

dział geologii badający osady

S Y N E K O L O G I A

dział ekologii

Ś C I E R A

duża szmata do podłogi

S K A R B

drogi pod ziemią

Ś W I E T N Y

drogi

Ś L I M A K

dom za rogiem

S Z M A T A

do zmywania podłogi

Ś C I E R K A

do wycierania podłogi

Ś C I E R A

do wycierania podłogi

Ś C I E R A

do mycia podłogi

S Z M A T A

do mycia podłogi

S U K N O

do froterowania podłogi

S E R W A L

długonogi, wielkouchy, dziki stepowy kot afrykański

S P O R

demon z mitologii słowiańskiej, będący personifikacją płodności i plenności

S Z M A C I A R Z

biedny, ubogi, pauper

S P S I A Ł Y

biedny, ubogi, nędzny

S I U T A

bezroga samica tych zwierząt, których samce mają rogi łowieckie

S I E N K I E W I C Z

autor Trylogii "Ogniem i mieczem", "Potop" oraz "Pan Wołodyjowski"

S U F I T

antonim podłogi

S T R Z E L I S T Y

anagogiczny, płomienisty

Ś W I Ą T E C Z N Y

anagogiczny

S T E R O L E

alkohole hydroaromatyczne należące do sterydów, związki w większości ważne biologicznie na hormony płciowe, cholesterol - steryny

S P A L I N Y

... Wielkie - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

S Z M A T

... drogi, czasu

Ś L I N K A

oskoma

Ś L I N K A

cieknąca oskoma

Ś C I Ę T Y

zaokrąglony

S T R U N K A

witkowata - glon morski

S K R Z E C Z K A

trzęsło, glon słodkowodny

S I N I C E

to cjanobakterie, a nie glony

S A R G A S S O

sargasy, glony, brunatnice

S K R Z Y D L I C A

rodzaj brunatnic z mórz północnych, glony o plechach płaskich

S I N I C A

prymitywny glon

S Z K A R Ł A T N I C A

porfira, glon morski z klasy krasnorostów o czerwonej plesze

S I N I C A

niebieskawy glon

S A Ł A T A

morska, ulwa, błonica, glon morski z typu zielenic

S A R G A S S U M

(łac.) gronorost - glon należący do brunatnic

S M U K L I C A

gracilaria, glon morski z typu krasnorostów

S T R Ą C Z Y C A

glon sublitoralu

S K R Z Y D L I C A

glon morski

S K A L I N E K

glon morski

S F A C E L A R I A

glon morski

S K R Z Y D L I C A

alaria, glon morski

S Z E L K I

makler ma czerwone

S Z E L K I

czerwony atrybut maklera

S Z E L K I

czerwone na maklerze

S Z E L K A

czerwona u maklera

S T A R K I N G

amerykańska odmiana jabłoni

Ś M I A Ł O Ś Ć

animusz

Ś M I E R D Z I E L

pogardliwie plugawiec, nikczemnik, nędznik

Ś W I N I A

pogardliwie nikczemnik, plugawiec, nędznik

Ś M I E R D Z I E L

pogardliwie plugawiec, nikczemnik, nędznik

Ś W I N I A

pogardliwie nikczemnik, plugawiec, nędznik

S Z U J A

pogardliwie nikczemnik, niegodziwiec, obrzydliwiec

Ś C I E R W O

pogardliwie kanalia, nikczemnik, niegodziwiec

S W O Ł O C Z

nikczemnik, nędznik, plugawiec

Ś W I N I A

nikczemnik

Ś M I E R D Z I U C H

nikczemnik

Ś M I E R D Z I E L

nikczemnik

Ś M I E Ć

nikczemnik

Ś M I E C I U C H

nikczemnik

Ś M I E C I A R Z

nikczemnik

S Z U B R A W I E C

łajdak, nikczemnik

S Z W A R C C H A R A K T E R

arcyłotr, szelma, nikczemnik

S Z P R O T A W A

miasto nad Bobrem

S T O P

aliaż lub mosiądz

S Z K O D N I K

w przenośni niedbaluch, dyletant

S P E C J A L I S T A

znawca, praktyk, rzemiecha

S Z A M A N I Z M

zespół wierzeń i praktyk religijnych u różnych ludów

S U N N A

zbiór obyczaju i praktyk islamu opartych na słowach i czynach Mahometa

Ś W I Ę T Y

wierzący i praktykujący

Ś W I Ą T O B L I W Y

wierzący i praktykujący

S E N S

w niedorzeczności nieobecny

S U I T A

utwór muzyczny o charakterze tanecznym

S E K T E T

utwór muzyczny na siedem głosów

S E N S

próżno go szukać w niedorzeczności

Ś W I Ą T O B L I W Y

praktykujący

S A W M

post ścisły praktykowany w okresie ramadanu od wschodu do zachodu słońca

S C H E R Z O

pogodny utwór muzyczny

S T Ę P A K

masywny koń roboczy

S E R E N A D A

krótki, liryczny utwór muzyczny

S U P L E S

efektowny chwyt zapaśniczy - przerzucenie przeciwnika przez siebie

Ś M I E Ć

czarna owca

S U I T A

cykliczny utwór muzyczny

S O N A T A

cykliczny utwór muzyczny

S U P L E S

chwyt zapaśniczy

S U I T A

baletowy utwór muzyczny

S P E C Y F I C Z N Y

symptomatyczny, właściwy, znamienny

Ś W I A D E C T W O

symptom

Ś L A D

symptom

S Z T U K M I S T R Z

iluzjonista w cyrku

Ś W I A D C Z Y Ć

być symptomem

S Z A Ł

biała gorączka

S Z Y D E R S T W O

kpina, drwina, śmiech

S Z Y D E R S T W O

drwina, kpina, urągowisko

S Z Y D E R S T W O

drwina, kpina

Ś M I E S Z E K

drwina

Ś M I E C H

drwina

S A R K A Z M

drwina

Ś M I A Ł O Ś Ć

pewność siebie, zdecydowanie

Ś M I A Ł O Ś Ć

pewność siebie

Ś M I A Ł O Ś Ć

odwaga, pewność siebie

S I D Ł O

sytuacja bez wyjścia

S K R O M

Sadło zająca

S K O R U P A

twarda osłona ślimaka

Ś W I D R O W A T Y

ślimakowy

Ś R U B O W A T Y

ślimakowy

Ś L I M A K O W A T Y

ślimakowy

Ś L I M A C Z Y

ślimakowy

S P I R A L N Y

ślimakowaty, ślimakowy, świdrowaty

Ś L I M A C Z Y

ślimakowaty, ślimakowy, spiralny

Ś W I D R O W A T Y

ślimakowaty

Ś R U B O W A T Y

ślimakowaty

Ś L I M A K O W Y

ślimakowaty

Ś L I M A C Z Y

ślimakowaty

Ś L I M A C Z O

ślimakowato, spiralnie, wężowato

Ś L I M A C Z O

ślimakowato

S K R Z Y D E L N I K

ślimak z wód Morza Karaibskiego o pięknej skorupie

Ś L I N I K

ślimak ogrodowy bez muszli wyrządzający szkody w uprawach, arion

S C H O D Ó W K A

ślimak o wyszukanym kształcie muszli, żywiący się głównie polipami ukwiałów

S T O Ż E K

ślimak mórz ciepłych, drapieżny - posiada gruczoł jadowy

Ś C I Ę Ż N I C A

ślimak drapieżca, potrafi połknąć nawet małą rybę

Ś L I M A K O W A T Y

ślimaczy, ślimakowy, spiralny

Ś W I D R O W A T Y

ślimaczy, ślimakowaty, ślimakowy

S E R P E N T Y N O W Y

ślimaczy, ślimakowaty, ślimakowy

Ś L I M A K O W A T Y

przypominający kształtem muszlę ślimaka

S T O Ż E K

pospolity ślimak z mórz tropikalnych, groźny drapieżca strzykający jadem

Ś L U Z

pokrywa ciało ślimaka

Ś C I Ę Ż N I C A

pływający ślimak bez muszli

S K O R U P A

otacza ślimaka

S K O R U P A

otacza ciało ślimaka

S T O Ż E C Z E K

niewielki ślimak pospolity w wilgotnych zaroślach i lasach, także w Polsce

Ś L I M A K

motyw dekoracyjny w kształcie muszli ślimaka

Ś L I M A C Z Y

dotyczący ślimaka, właściwy ślimakowi, podobny do ślimaka

S K O R U P A

chroni ciało ślimaka

Ś L I N I K

arion, ślimak o zredukowanej muszli

Ś L I N I K

arion, rodzaj ślimaka

Ś W I A T E Ł K O

w tunelu, czyli szansa na wyjście z opresji

S E R E N A

w poezji prowansalskiej pieśń śpiewana wieczorem pod domem ukochanej

S P R Z E D A Ż

transakcja, akwizycja, handel

S K A L D O W I E

śpiewali "Wieczór na dworcu w Kansas City"

S T E N D H A L

napisał "Pustelnia parmeńska" oraz "Czerwone i czarne"

S E B A S T I A N

hrabstwo w stanie Arkansas

S C O T T

hrabstwo w stanie Arkansas

S A R A

Daymer, utalentowana podopieczna Moniki w serialu "Druga szansa"

S A R A

Daymer, postać grana przez Magdalenę Boczarską w serialu "Druga szansa"

S A R A

Daymer, podopieczna i przyjaciółka Moniki w serialu "Druga szansa"

S A R A

Daymer, aktorka w serialu "Druga szansa"

S Ł O W I K

baśń Hansa Christiana Andersena z 1843 roku

S U K C E S

"Szansa na …"

S A T O

marka kawy arabskiej

S A T I

marka kawy

S A T I

indyjski obyczaj lub marka kawy

S R O Ż Y P L Ą T

wiecznie zielone drzewo liściaste, rodzaj z rodziny korzeniarowatych

S M A C Z L I W K A

tropikalne drzewo liściaste, awokado

S R O K A C Z

rasa królików, zwykle białe z ciemną pręgą

Ś W I N T U C H A

uwodzicielka

Ś W I S Z C Z Y P A Ł A

bankietowicz

S U K N O

tkanina na stole bilardowym

S U K N O

na stole bilardowym

S A N T O S

gatunek kawy brazylijskiej

S A H A R A

gatunek kawy

S Y M E O N

znajomy Judasza z tragedii Kazimierza Przerwy-Tetmajera "Judasz"

S P R I N T

szybki bieg na krótkim dystansie

S P R I N T

szybki bieg

S T O P I N A

rodzaj lontu służącego do zapalania mas pirotechnicznych w fajerwerkach

Ś W I Ę T O

regionalizm śląski fajer

S A R I

pseudonim Szajerówny

S E N S A C J A

heca na dwadzieścia cztery fajerki

Ś L E P Y

frajerski

Ś L A M A Z A R A

frajer-pompka

Ś W I R U S

frajer

Ś L A M A Z A R A

frajer

Ś W I Ę T O

fajera

Ś W I Ę T O

fajer

S E G D A

Dorota, odtwórczyni roli Tamary Majer w serialu "Aż po sufit"

Ś W I R O W A N I E

bajerowanie

Ś C I E M N I A N I E

bajerowanie

Ś C I E M N I A C Z

bajerant

Ś W I E T N Y

bajerancki

S T A W A D A

sum afrykański, ryba słodkowodna

Ś W I N K A

ryba słodkowodna, występuje w rzekach środkowej Europy

S A P A

ryba słodkowodna, klepiec

S I M A

gatunek łososia pacyficznego; mazu

S I M A

gatunek łososia pacyficznego

S A P A

kuzyn karpia, klepiec

S Z T R U K S

prążkowana tkanina bawełniana, podobna do aksamitu

S Z A R M E Z A

szermeza, charmeuse, bardzo cienka i miękka tkanina jedwabna

S Z E R M E Z A

szarmeza, charmeuse, bardzo cienka i miękka tkanina jedwabna

S Z A R M E Z A

cienka, miękka tkanina jedwabna

S Z A R M E Z A

bardzo cienka, miękka tkanina jedwabna

S I E J A

kuzynka łososia

S Z O P

pracz hodowany na cenne futro

S Z Y D L I C A

także azjatyckie drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych, kryptomeria

S E K W O J A

olbrzymie drzewo iglaste z gór Oregonu

S O S E N K A

młode drzewo iglaste

S O Ś N I C A

drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych

S A N D A R A K

drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych

S O S N A

drzewo iglaste rosnące na wydmach

S O Ś N I C A

drzewo iglaste pochodzące z Japonii

S E K W O J A

drzewo iglaste dorastające do 100 m

Ś W I E R K

drzewo iglaste

S O S N A

drzewo iglaste

S E Q U O I A D E N D R O N

... giganteum (łac.) - mamutowiec, drzewo iglaste z rodziny cyprysowatych

S O L I D

dawna złota moneta rzymska

S O L I D

dawna złota moneta rzymska i bizantyjska

S A K E

alkoholowy trunek z Japonii

S T E R N I T

gaz bojowy o działaniu drażniącym

S A R D Y N A

kuzynka śledzia

S T U K U Ł K A

dawna gra w karty

S E N I U K

Anna aktorka

S A J R A

smaczna, mała ryba morska (okoniokształtna), mająca zielonkawe kości

S A J R A

ryba morska z rzędu okoniowatych

S Z K A R A D N I C A

ryba morska z rodziny skorpenowatych

Ś L E D Ź

ryba morska ceniona w przetwórstwie

S Z P R O T K A

ryba morska

S A R D E L A

ryba morska

Ś L E D Ź

pospolita ryba morska

S Z P R O T

mała ryba morska

S Z P R O T

drobna ryba morska ceniona w przetwórstwie

Ś L E D Ź

jadalna ryba morska

S Z P R O T K A

drobna ryba morska

S K O R P E N A

drapieżna ryba morska z gruczołami jadowymi

S A R D A

drapieżna ryba morska

S A N D A C Z

drapieżna ryba morska

S C O M B E R

... scombrus (łac.) - makrela, ryba morska

S E B A S T E S

... marinus (łac.) - karmazyn, ryba morska z rodziny skorpenowatych

S C I A E N A

... aquila (łac.) - kulbin, orłoryb, duża ryba morska

S K U L I N G

skiff, skul, sportowa, bardzo szybka, jednoosobowa łódź dwuwiosłowa

S K I F

jednoosobowa łódź sportowa

S Z E L K A

czerwona u maklera

S Z E L K I

czerwony atrybut maklera

S A P A

kuzyn karpia, klepiec