Hasło do krzyżówki: stanowiący wynik dzielenia sumy składników przez ich liczbę lub będący oszacowaniem tej wielkości na 6 liter

  • średni

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency