Hasło do krzyżówki: kierunek, zainicjowany w XIX w. przez niemieckiego matematyka Gottloba Fregego, według którego podstawą matematyki jest logika na 8 liter

  • logicyzm

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency