Hasło do krzyżówki: np. mianownik lub celownik, dopełniacz, biernik, miejscownik, wołacz, narzędnik na 9 liter

  • przypadek

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency