Hasło do krzyżówki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz na 9 liter

  • przypadki

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency