Hasło do krzyżówki: mieszaniec dwóch różnych gatunków mający ograniczoną płodność lub bezpłodny, np. muł na 7 liter

  • bastard

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency