Hasło do krzyżówki: tworzenie form stanowiących jeden wzorzec deklinacyjny lub koniugacyjny, ale nie związanych pokrewieństwem etymologicznym (np. człowiek - ludzie, ja - mnie) na 11 liter

  • supletywizm

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency