Hasło do krzyżówki: najprostszy węglowodór nienasycony, gaz oświetlający wydzielający się z karbidu przez polanie wodą na 8 liter

  • acetylen

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency