Hasło do krzyżówki: niewielki owadożerny ptak leśny z rzędu wróblowatych o charakterystycznym sztywnym ogonie pełniącym rolę podpory podczas wspinania się po pniach drzew na 7 liter

  • pełzacz

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency