Hasło do krzyżówki: grupa bardzo rozpowszechnionych minerałów skałotwórczych o strukturze wewnętrznej odpowiadającej krzemianom na 9 liter

  • pirokseny

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency