Hasło do krzyżówki: zwięzła, jędrna przypowieść pouczająca na 10 liter

  • apoftegmat

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency