Hasło do krzyżówki: zespół osobników w obrębie gatunku, wykazujących nieco inne dziedziczne przystosowanie do określonych warunków ekologicznych na 6 liter

  • ekotyp

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency