Hasło do krzyżówki: zwolennik ustroju, w którym najwyższą władzę państwową sprawują duchowni na 8 liter

  • teokrata

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency