Hasło do krzyżówki: rozprawa naukowa napisana w celu uzyskania stopnia naukowego na wyższej uczelni

Definicja Hasło

rozprawa naukowa napisana w celu uzyskania stopnia naukowego na wyższej uczelni

T E Z A

dział filologii na wyższej uczelni

P O L O N I S T Y K A

mała osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Drzycim. Na wschód od niej znajduje się duży głaz narzutowy zwany Diabelcem.

L E O S I A

działanie z ukrycia w celu podkopania obronności gospodarki nieprzyjaciela w czasie wojny, albo wrogiego państwa w czasie pokoju

D Y W E R S J A

Gawęda, wybrana w programie "Szansa na sukces" na wokalistę Blue Café

D O M I N I K A

Ludmiła, ur. 1943, rosyjska biegaczka na średnich i długich dystansach, złoty medal w Monachium na 1500m

B R A G I N A

... Wielkie - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

S P A L I N Y

... Wielkie - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

K W I A T U S Z K I

gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott w USA

J A M E S

miasto w stanie Kansas w hrabstwie Johnson w USA

G A R D N E R

gmina w stanie Kansas w hrabstwie Johnson w USA

G A R D N E R

śpiewali "Wieczór na dworcu w Kansas City"

S K A L D O W I E

dwuwiciowy glon, powoduje plamy na śniegu w Tatrach

C H L A M I D O M O N A S

... Barańska - rola Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

M A G D A

... Barańska - postać Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

M A G D A

w tunelu, czyli szansa na wyjście z opresji

Ś W I A T E Ł K O

Magda … - postać Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

B A R A Ń S K A

utwór muzyczny wykonywany dla uzyskania biegłości w grze

Ć W I C Z E N I E

Magda … - rola Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

B A R A Ń S K A

opracował utwór muzyczny na instrument inny niż w oryginale

A R A N Ż E R

Kulig, występowała w programach "Idol" i "Szansa na sukces"

J O A N N A

bardzo trująca roślina roczna rosnąca na przydrożach i w ogrodach

B I E L U Ń

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty inne niż w oryginalnej wersji

A R A N Ż E R

plamka na czole Hinduski (Hindusów też, symbol bytności w świątyni)

T I L A K A

Gawęda, wybrana w programie "Szansa na sukces" jako wokalistka grupy

D O M I N I K A

w antycznym Rzymie jednostka masy równa jednemu funtowi, dzielona na 12 uncji

A S

gwałtowny, suchy wiatr wiejący w zimie na wybrzeżu dalmatyńskim Adriatyku (jak model Volkswagena)

B O R A

klasa jednokomórkowych glonów z królestwa Chromista występujących w środowisku wodnym na całym świecie

O K R Z E M K I

przemówienie, utwór literacki, pismo, rozprawa naukowa o charakterze zaczepnym, agresywnie polemicznym, zawierającym ostrą krytykę

D I A T R Y B A

pies gończy, który zgubił trop lub goni na starym tropie, wprowadzając w błąd resztę psów

B A Ł A M U T

alkohole hydroaromatyczne należące do sterydów, związki w większości ważne biologicznie na hormony płciowe, cholesterol - steryny

S T E R O L E

duży głaz narzutowy, Kamień Świętego Wojciecha. Na wschód od Leosi (wieś w gminie Drzycim, powiat świecki)

D I A B E L E C

wieś w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego położona na wyspie Wolin. Największą jej atrakcją jest Jezioro Turkusowe

W A P N I C A

miasto w USA w stanie Arkansas

H O L L A N D

analogicznie, kubek w kubek, jota w jotę

I D E N T Y C Z N I E

element zdobniczy w architekturze, częściej w liczbie mnogiej

Ż A B K A

bywa na sto dwa (102, na cztery fajerki)

Z A B A W A

ubaw (na cztery lub na dwadzieścia cztery fajerki)

H U L A N K A

Rak, menadżer w korporacji w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone, USA

O M A H A

gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim

M O G I L A N Y

... Szlacheckie - miejscowość niesołecka w gminie Mogilno w powiecie mogileńskim

W Y M Y S Ł O W O

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

K I N O

transakcja handlowa polegająca na wymianie jednych towarów na drugie

B A R T E R

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

F A R S A

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

A W A N T U R A

potocznie heca (na czternaście fajerek, na dwadzieścia cztery fajerki)

C Y R K

glon (krasnorost) występujący w północnym Atlantyku i w Bałtyku

W I D L I K

heca (na czternaście fajerek lub na dwadzieścia cztery fajerki)

B R E W E R I E

ślimak spotykany w rzekach i jeziorach,również w Polsce

P R Z Y T U L I K

gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim

R O Z O G I

Pęksów, najstarszy cmentarz katolicki w Zakopanem, założony w 1850 r.

B R Z Y Z E K

... Szafraniec, srebrna medalistka Pucharu Świata w kolarstwie w 2009 roku

A N N A

... Szafraniec, srebrna medalistka mistrzostw świata w kolarstwie w 2002 roku

A N N A

... Szondermajer - reprezentantka Polski w piłkę nożną w latach 1991-2005

A G N I E S Z K A

... Szondermajer - członkini kadry narodowej w piłkę nożną w latach 1991-2005

A G N I E S Z K A

... Majerek - członkini kadry narodowej w piłkę ręczną w latach 1999-2009

M A Ł G O R Z A T A

jednostka masy używana w Europie od średniowiecza do końca XIX w.

Ł U T

niewielki ślimak pospolity w wilgotnych zaroślach i lasach, także w Polsce

S T O Ż E C Z E K

nazwa tkaniny od nazwy zakładów założonych w XV w. przez rodzinę Gobelin

G O B E L I N

gdy zginął rozszarpany przez dzika na polowaniu, bogini wybłagała od Zeusa jego coroczny powrót na ziemię

A D O N I S

wiśnia wonna, drzewo lub krzew uprawiane na żywopłoty i do szczepienia (na podkładki) wiśni i czereśni

A N T Y P K A

film Andrieja Tarkowskiego z 1979 roku, powstał na motywach powieści "Piknik na skraju drogi" autorstwa braci Strugackich

S T A L K E R

ekologiczny - zróżnicowanie postaci organizmów w związku z odmiennym charakterem ich siedlisk albo w zależności od pór roku

D Y M O R F I Z M

"Szansa na …"

S U K C E S

w lansadach

Ż Y C Z L I W Y

w niedorzeczności nieobecny

S E N S

beczka na wino

A N T A Ł E K

kłamstwo na resorach

B U J D A

czerwone na maklerze

S Z E L K I

uwodzicielka na ekranie

A M A N T K A

Azjata w turbanie

A R A B

iluzjonista w cyrku

S Z T U K M I S T R Z

mieszkał w Helladzie

H E L L E N

facet w turbanie

A R A B

drogi w przysłowiu

A T Ł A S

skóra na torebki

N A K O

glon na galaretę

A G A R

dziesięcionogi na talerzu

K R A B Y

w ręku Kupidyna

Ł U K

badany w morfologii

M O C Z

beczka na wino

A N T A Ł

skóra na torebki

Z A M S Z

na stole bilardowym

S U K N O

wypełniana na bankietach

A N K I E T A

czarna owca w rodzinie

Z A K A Ł A

ślimak w jadłospisie Francuza

W I N N I C Z E K

dawna gra w karty

K W A D R Y L

w przenośni dyletanctwo, dyletantyzm

P A R T Y Z A N T K A

dawna gra w karty

M A R I A S Z

tkanina na stole bilardowym

S U K N O

filolog - w zakresie filologii

S P E C J A L I S T A

"bogini" w salonie Volksawagena

E O S

hrabstwo w stanie Arkansas

C O L U M B I A

dawna gra w karty

K A S Z T E L A N

w przenośni: frajer, wiech

P R A W I C Z E K

w przenośni niedbaluch, dyletant

S Z K O D N I K

dworny, cacany, w lansadach

G R Z E C Z N Y

uwodzicielka na srebrnym ekranie

A M A N T K A

enzymolog - w zakresie enzymologii

S P E C J A L I S T A

dworny, cacany, w lansadach

G R Z E C Z N I U T K I

na niej pływa flisak

T R A T W A

emblemat na harcerskiej czapce

L I L I J K A

lubi chodzić na bankiety

B A N K I E T O W I C Z

dawna gra w karty

L A B E T

suszone glony na sushi

N O R I

dusza w mitologii egipskiej

A C H

hrabstwo w stanie Arkansas

J A C K S O N

endokrynolog - w zakresie endokrynologii

S P E C J A L I S T A

dawna gra w karty

P R E F E R A N S

drwina w żywe oczy

K P I N A

atak szału na Malajach

A M O K

hrabstwo w stanie Arkansas

M I L L E R

tkanina bawełniana na pościel

K O R A

dawna gra w karty

R U S

hrabstwo w stanie Arkansas

S E B A S T I A N

dawna gra w karty

R A M S Z

uczestnik korridy na koniu

P I K A D O R

Afrodyta w mitologii rzymskiej

W E N E R A

imię w słowie "firmament"

I R M A

dawna gra w karty

W I N T

czarna owca w rodzinie

W Y R O D E K

amor w mitologii greckiej

E R O S

dawna gra w karty

W I S T

atak szału w tropikach

A M O K

gaz szlachetny w jarzeniówce

A R G O N

hrabstwo w stanie Arkansas

S C O T T

niejedna w pakiecie maklera

A K C J A

dawna gra w karty

K W I N D E C Z

dawna gra w karty

S T U K U Ł K A

cielęca skóra na torebki

N A K O

postumencik na stole bilardowym

G R Z Y B E K

uwodzicielka na planie filmowym

A M A N T K A

cofanie się w rozwoju

R E G R E S

gaz szlachetny w żarówkach

A R G O N

gaz szlachetny w atmosferze

A R G O N

w przenośni ansa, animozja

Z A D R A

fitopatolog - w zakresie fitopatologii

S P E C J A L I S T A

hrabstwo w stanie Arkansas

F A U L K N E R

gaz szlachetny w powietrzu

A R G O N

faun w greckiej mitologii

S A T Y R

dawna gra w karty

T A R O K

ubaw na cztery fajerki

P R Z E D S T A W I E N I E

arkusz poprawek w druku

E R R A T A

jednostka siły w CGS

D Y N A

atak szału w tropikach

A M O K

arkusz poprawek w książce

E R R A T A

jednostka masy w układzie CGS

G A M M A

anoa, krętorogi ssak na Celebesie

B A W O Ł E K

rodzaj transakcji w handlu morskim

F O B

utwór muzyczny w tempie spokojnym

A N D A N T E

jednostka siły w układzie CGS

D Y N A

heca na dwadzieścia cztery fajerki

S E N S A C J A

gobelin utrzymany w zielonej tonacji

W E R D I U R A

czerwona plamka na czole Hinduski

T I L A K A

odmiana jabłoni odporna na mróz

L O B O

utwór muzyczny w tempie umiarkowanym

M O D E R A T O

utwór muzyczny na siedem głosów

S E K T E T

drzewo iglaste rosnące na wydmach

S O S N A

dzieli się na ery geologiczne

E O N

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty

A R A N Ż E R

jednostka masy w starożytnym Rzymie

A S

w przenośni: kłopot, kłopoty, tarapaty

P A S Z T E T

dramat psychologiczny w reżyserii Duvalla

A P O S T O Ł

żółty barwnik w znamionach szafranów

K R O C Y N A

tanie wino w gwarze miejskiej

A L P A G A

archetyp kobiecości w psychologii Junga

A N I M A

ślimak występujący w morzach tropikalnych

W R E G A

próżno go szukać w niedorzeczności

S E N S

jednostka siły w układzie MKGS

K I L O P O N D

utwór muzyczny na osiem instrumentów

O K T E T

bawołek, krętorogi ssak na Celebesie

A N O A

heca na dwadzieścia cztery fajerki

N U M E R

drugi eon w dziejach Ziemi

E O Z O I K

odmiana jabłoni odporna na mróz

B O I K E N

gaz szlachetny w atmosferze ziemskiej

A R G O N

heca na dwadzieścia cztery fajerki

H I S T O R I A

utwór muzyczny na motywach kościelnych

C H O R A Ł

niebieski barwnik w komórkach roślin

F I T O C H R O M

delikatna skóra na torebki, rękawiczki

Z A M S Z

szata liturgiczna w obrządku bizantyjskim

F E L O N I O N

w przenośni: frajer-pompka, nowicjusz

P R A W I C Z E K

kufa, wielka beczka na wino

D R A I L I N G

utwór muzyczny na 10 instrumentów

D E C E T

heca na dwadzieścia cztery fajerki

G R A N D A

dziewiąty znak astrologiczny w zodiaku

S T R Z E L E C

w gwarze miejskiej tanie wino

A L P A G A

ślimak słodkowodny żyjący w Polsce

Ż Y W O R Ó D K A

Marek Szafrański w "Samym Życiu"

R O Z E N E K

ryba morska ceniona w przetwórstwie

Ś L E D Ź

drugi eon w dziejach Ziemi

P R O T E R O Z O I K

np. na transakcji: dochód, profit

P R Z E B I C I E

drugi eon w dziejach Ziemi

A L G O N K

pracz hodowany na cenne futro

S Z O P

w przenośni żal, niechęć, ansa

C I E R Ń

boczna ściana wyrobiska w kopalni

O C I O S

jednostka masy w układzie MkGS

I N E R T

w przenośni - drwina, żart, karykatura

G R O T E S K A

jadowity wąż żyjący w Polsce

Ż M I J A

jednostka siły w układzie SI

N I U T O N

szybki bieg na krótkim dystansie

S P R I N T

motyw dekoracyjny w kształcie muszli ślimaka

Ś L I M A K

ajer zmieniony w poziome drzewce masztu

R E J A

jednostka siły magnetomotorycznej w układzie CGS

G I L B E R T

Daniel, XII-XIII w. trubadur prowansalski

A R N A U T

drzewo liściaste rosnące na terenach podmokłych

O L S Z A

dawna gra w karty przypominająca wista

P R E F E R A N S

grał Kurasia w serialu "Polskie drogi"

K A C Z O R

utwór muzyczny w bardzo wolnym tempie

L A R G O

amerykańska odmiana jabłoni wyhodowana w 1942

I D A R E D

... I Długonogi, zwany Młotem na Szkotów

E D W A R D

przyjęcie, jubel, ubaw na cztery fajerki

P I J A T Y K A

cienka tkanina bawełniana (na letnie płaszcze)

M A D E R A

jadowity wąż z zygzakiem na grzbiecie

Ż M I J A

słodki ziemniak, uprawiany w strefie międzyzwrotnikowej

B A T A T

drzewo liściaste rosnące na wilgotnych terenach

O L S Z A

gaz szlachetny w składzie atmosfery ziemskiej

A R G O N

w przenośni animusz, pasja, fantazja, szwung

I K R A

dotyczący charakterologii, oparty na zasadach charakterologii

C H A R A K T E R O L O G I C Z N Y

w przenośni, szybki bieg zdarzeń, wypadków

G A L O P A D A

jubel, ubaw na dwadzieścia cztery fajerki

P I J A Ń S T W O

Daymer, aktorka w serialu "Druga szansa"

S A R A

dawny żaglowiec używany na kanałach holenderskich

A A K

... Żytkiewicz - zabawny bajerant w serialu "Zmiennicy"

J A C E K

niebieski barwnik występujący w niektórych wodorostach

F I K O C Y J A N I N A

gaz szlachetny w żarówkach dużej mocy

A R G O N

przyjęcie, jubel, ubaw na cztery fajerki

P O P I J A W A

miasto nad Bobrem w województwie dolnośląskim

L U B A W K A

stan w centrum USA, stolica - Lincoln

N E B R A S K A

owca z lokami na cenne futro

K A R A K U Ł

... płaska, naczynie na hostię dla celebransa

P A T E N A

glon jak gumowa obręcz na kółeczku

O P O N K A

dawna jednostka siły w układzie MkGS

G R A M - S I Ł A

Szafraniec, senator w latach 2005-2007

J A N

dawna liryczna pieśń w poezji prowansalskiej

A L B A

gaz szlachetny stosowany w leczeniu nowotworów

R A D O N

ubaw (na cztery, dwadzieścia cztery fajerki)

L I B A C Y J K A

miasto nad Bobrem w województwie dolnośląskim

B O L E S Ł A W I E C

drobna ryba morska ceniona w przetwórstwie

S Z P R O T

czarna i biała na stole bilardowym

B I L A

dawny żaglowiec transportowy używany na Bałtyku

K R A J E R

np. na transakcji: przebitka, zysk, zarobek

P R Z E B I C I E

… Białego - na końcu Drogi do Białego

D O L I N A

utwór muzyczny w rytmie 3/4

P O L O N E Z

inwencja twórcza, łatwość, lekkość w sposobie rozumowania

P O L O T

dawna złota moneta (rozpowszechniona w całej Europie)

D U K A T

właściciel rzeczy lub ruchomości oddanej w komis

K O M I T E N T

Rak, szwagier Moniki w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

frantowski, kuty na cztery nogi, szpakami karmiony

P R Z E B I E G Ł Y

drzewo liściaste często spotykane w naszych górach

B U K

zagrał w filmie "Placówka" jako Ślimak Józef

P I E C Z K A

... Klopss - żona Hansa w serialu "Halo Hans"

H I L D A

diaboliczny, perfidny, wyrachowany, kuty na cztery nogi

C W A N Y

dotyczący życia w sensie społecznym, psychologicznym, ekonomicznym

Ż Y C I O W Y

Małgorzata, główna postać w serialu "Druga szansa"

K O Ż U C H O W S K A

... Filipowicz - biologiczny ojciec Blanki w serialu "Kopciuszek"

P A W E Ł

gatunek łososia (z ikrą na czerwony kawior)

K E T A

... Budyta, zagrał Hansa Weinmanna w "Czasie honoru"

T O M A S Z

w Kościele rzymskokatolickim bardzo ozdobna szata liturgiczna

T U N I K A

Rak, mąż Lidki w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

sytuacja bez wyjścia, zwłaszcza w rozmowach dyplomatycznych

P A T

arkusz poprawek w książce załączony do książki

E R R A T A

ryba słodkowodna, występuje w rzekach środkowej Europy

Ś W I N K A

Kaw, rzeka w USA, prawy dopływ Missouri

K A N S A S

Maria, aktorka francuska, zagrała w: "Komedianci", "Lektorka"

C A S A R E S

zielona - daglezja, drzewo iglaste rosnące w Ameryce

J E D L I C A

nalewka spirytusowa na piołunie i innych ziołach

A B S Y N T

… -1 - w 1960 roku pierwszy satelita meteorologiczny

T I R O S

człowiek świątobliwy, żyjący w odosobnieniu, praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

związany z odmianą dowcipu opartej na niedorzeczności

P U R N O N S E N S O W Y

bada wpływ roślin uprawnych na zjawiska meteorologiczne

A G R O M E T E O R O L O G I A

... Wójcik - biologiczna matka Blanki w serialu "Kopciuszek"

K A T A R Z Y N A

(łac.) koralka - glon występujący w morzach tropikalnych

C O R A L L I N A

cząstka elementarna wchodząca w skład protonu, neutronu

K W A R K

... Rojek, dziewczyna bez nogi w serialu ”Doręczyciel”

A L A

gruba, miękka tkanina na kocyki lub podomki

B A J A

przewlekły nieżyt nosa (ze strupami w nosie)

O Z E N A

drzewo iglaste o igłach opadających na zimę

M O D R Z E W

drobiazgowa, szczegółowa różnica (zwykle w liczbie mnogiej)

N I U A N S

cienka tkanina bawełniana, zwykle w barwne wzory

K R E T O N

długowieczne drzewo iglaste, gubiące igły na zimę

M O D R Z E W

mały ślimak żyje w wilgotnych środowiskach lądowych

B I A Ł E K

góra w Myzji poświęcona bogini Demeter (Cererze)

D I D Y M A

dawna gra w karty (skojarz z małżeństwem)

M A R I A S Z

dział taksonomii grupujący organizmy na podstawie badań cytologicznych

C Y T O T A K S O N O M I A

Antoni (1882-1941), twórca reguły izomerii w radiologii

C I E S Z Y Ń S K I

jednostka siły układu SI w układzie miar CGS

D Y N

beczka na wino o poj. 13,58 hektolitrów

D R A I L I N G

osoba niemająca zupełnie wiedzy w danej dziedzinie, ignorant

A N A L F A B E T A

Amalteja, w mitologii greckiej nimfa wychowująca małego Zeusa

A M A L T E A

... Popławska - studentka biologii w serialu "Daleko od szosy"

A N I A

tkanina bawełniana o splocie skośnym, używana na bieliznę

D Y M K A

Starczyńska, kobieta show-biznesu w serialu "Druga szansa"

A N N A

gra słynną producentkę telewizyjną w serialu "Druga szansa"

K O Ż U C H O W S K A

Zeit, były narzeczony Moniki w serialu "Druga szansa"

J A K U B

mocna tkanina bawełniana, będąca materiałem na spodnie, kurtki

D Ż I N S

imię Kożuchowskiej, odtwórczyni Moniki w serialu "Druga szansa"

M A Ł G O R Z A T A

jednokomórkowe, fotosyntetyzujące glony, żyją w symbiozie z koralami

Z O O K S A N T E L L E

drogi kamień lub jego imitacja oprawiona w pierścionek

O C Z K O

bal, prywatka, ubaw (na cztery, dwadzieścia cztery fajerki)

I M P R E Z A

bada historię żywych organizmów w poszczególnych okresach geologicznych

B I O S T R A T Y G R A F I A

... Szafraniec, złota medalistka mistrzostw Polski w cross-country

A N N A

glon hodowany na paszę i do celów naukowych

C H L O R E L L A

Krynicki, nowy znajomy Moniki w serialu "Druga szansa"

M A R C I N

Starczyńska, konkurentka ZEIT Studio w serialu "Druga szansa"

A N N A

... Walawska - niebiologiczna matka Miłoszka w serialu "Barwy szczęścia"

I G A

urzędowe uznanie człowieka za bóstwo, praktykowane w starożytności

A P O T E O Z A

długowieczne drzewo iglaste, znajduje się na fladze Libanu

C E D R

zaopatrzony w skrzydła, łuk i strzały bóg miłości

A M O R

nocny, jadowity wąż, poluje na gryzonie i ssaki

Ż A R A R A K A

ryba morska żyjąca w północnej części Oceanu Spokojnego

M I N T A J

dział fizjologii badający zjawiska elektryczne zachodzące w organizmach

E L E K T R O F I Z J O L O G I A

Roman, filmowy Krystian Drosselmajer w "Dziadku do orzechów"

G R Z E G O R Z

Marek - odtwórca roli Tymona w "Zabijcie czarną owcą"

F R Ą C K O W I A K

utwór muzyczny lub jego część w tym tempie

L E N T O

jednostka masy używana dawniej w różnych krajach europejskich

Ł U T

dawna złota moneta angielska (jak państwo w Afryce)

G W I N E A

... Kacprzak - zagrała żonę Gustawa w filmie "Jesteś Bogiem"

M A G D A L E N A

grała w serialach "Polskie drogi" i "Rodzina Połanieckich"

N E H R E B E C K A

... Lisowska - studentka socjologii w serialu "Marzenia do spełnienia"

M A G D A

Grzegorz, filmowy Krystian Drosselmajer w "Dziadku do orzechów"

R O M A N

Zeit, elegancki producent telewizyjny w serialu "Druga szansa"

J A K U B

roślina, porost, glon rosnący na skale, rodzaj litofita

E P I L I T

duży jadalny skorupiak morski żyjący w ciepłych morzach

L A N G U S T A

Krynicki, lekarz chirurg transplantolog w serialu "Druga szansa"

M A R C I N

mały ukwiał, żyje na muszlach ślimaków i małż

A D A M S J A

mocna tkanina bawełniana, będąca materiałem na spodnie, kurtki

J E A N S

tanie wino owocowe z gwiazdą szeryfa na etykiecie

A R I Z O N A

utwór muzyczny w powolnym tempie (z Elton, Nolte)

L E N T O

liryczna pieśń poranna zwłaszcza miłosna w poezji prowansalskiej

A L B A

Krynicki, samotny ojciec Ksawerego w serialu "Druga szansa"

M A R C I N

Zeit, właściciel ZEIT Studio w serialu "Druga szansa"

J A K U B

związany z drugą erą w dziejach Ziemi eozoikiem

E O Z O I C Z N Y

Daymer, utalentowana podopieczna Moniki w serialu "Druga szansa"

S A R A

Alkestis, w mitologii greckiej córka Peliasa, żona Admeta

A L C E S T A

... Szwed - absolwentka psychologii w serialu "Wiadomości z drugiej ręki"

M A G D A

Borecka, była narzeczona Jakuba Zeita w serialu "Druga szansa"

M O N I K A

Kazimierz, odtwórca roli Zygmunta Boreckiego w serialu ”Druga szansa”

K A C Z O R

Królikowski, odtwórca roli Jakuba Zeit w serialu "Druga szansa"

R A F A Ł

człowiek zajmujący się dla zarobku pośredniczeniem w transakcjach handlowych

P O Ś R E D N I K

magistrala samochodowa biegnąca przez Brazylię ze wschodu na zachód

T R A N S A M A Z O N I K A

egipska bogini w postaci żaby, pomocna kobietom przy rozwiązaniu

H E K E T

dawna złota moneta, bita w Europie od XIII wieku

C Z E R W O N I E C

cienka tkanina bawełniana, używana na bieliznę pościelową i osobistą

P E R K A L

dawny żaglowiec używany na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym

K O G A

najpospolitszy ślimak słodkowodny w Europie, Azji i Ameryce Północnej

M U L I K

kuzyn hodowanego w Azji i basenie Morza Śródziemnego szafranu

K R O K U S

Kożuchowska, gra słynną producentkę telewizyjną w serialu ”Druga szansa”

M A Ł G O R Z A T A

Borecka, aresztowana za handel narkotykami w serialu "Druga szansa"

M O N I K A

ślimak ogrodowy bez muszli wyrządzający szkody w uprawach, arion

Ś L I N I K

bóg miłości, syn Aresa i Afrodyty, zakochany w Psyche

E R O S

imię Frąckowiaka, odtwórcy roli Tymona w "Zabijcie czarną owcą"

M A R E K

Rak, ojciec Jasia i Kaliny w serialu "Druga szansa"

G R Z E G O R Z

Transamerica … wieżowiec, biurowiec w San Francisco, wysokość 260 metrów

P Y R A M I D

drapieżna ryba morska, paszczak (z imieniem Skrzyneckiego w nazwie)

P I O T R O S Z

gruba, mocna tkanina bawełniana lub lniana na ubrania robocze

D R E L I C H

jednostka siły (w układzie technicznym miar), równa 1 gramowi

P O N D

rodzaj lontu służącego do zapalania mas pirotechnicznych w fajerwerkach

S T O P I N A

w poezji prowansalskiej pieśń śpiewana wieczorem pod domem ukochanej

S E R E N A

gatunek łososia pacyficznego, ryba wpływająca na tarło do rzek

K E T

główne bóstwo w mitologii Słowian Zachodnich, posiadał trzy głowy

T R Y G Ł A W

Kaczor, odtwórca roli Zygmunta Boreckiego w serialu "Druga szansa"

K A Z I M I E R Z

magistrala samochodowa biegnąca przez Brazylię ze wschodu na zachód

T R A N S A M A Z O N I C A

bujda (na resorach), blaga, bajka, bajeczka, bajer, lipa, kant

K Ł A M S T W O

... Lamarti - późniejszy członek załogi statku w serialu "Pełną parą"

B A R T E K

brak sensu, uzasadnienia, logiczności w czymś, niedorzeczność, nonsens, bezsensowność

B E Z S E N S

... Dolina - wieś w północnej Bośni nad Sawą, stanowisko archeologiczne

D O N J A

antologia zawierająca utwory różnych pisarzy, powstałe w jakimś okresie

A L M A N A C H

dziecko diabła lub boginki podrzucone w miejsce skradzionego niemowlęcia

O D M I E N I E C

perska jednostka masy równa w przybliżeniu 4,6 kg

M I S K A L

stal stopowa na sprężyny (oprócz żelaza: nikiel, chrom, krzem)

E L I N W A R

Daymer, podopieczna i przyjaciółka Moniki w serialu "Druga szansa"

S A R A

Edward (1868-1932), jeden z pionierów neurologii w Polsce

F L A T A U

gatunek antylopy z rodziny krętorogich żyjący w Afryce Południowej

B L E S B O K

łyżwy z zaokrąglonymi czubami do jazdy figurowej na lodzie

H A L I F A K S Y

szermeza, bardzo cienka i miękka tkanina jedwabna na sukienki

C H A R M E U S E

swobodnie unoszące się w wodzie glony, sinice oraz bakterie

F I T O P L A N K T O N

dawna złota moneta (bita we Florencji, potem w wielu krajach)

F L O R E N

Hoa Hao, buddyjski ruch religijny praktykowany głównie w południowym Wietnamie

H A O

ślimak o muszli w kształcie rozwijających się splotów ciała węża

R O B A C Z N I K

dział astrobiologii zajmujący się zagadnieniem istnienia roślinności na innych planetach

A S T R O B O T A N I K A

Zeit, postać grana przez Rafała Królikowskiego w serialu "Druga szansa"

J A K U B

głupi jak but, ciężko myślący, ciemny jak tabaka w rogu

D E B I L N Y

dawna perska jednostka masy równa w przybliżeniu 0,2 g

N O C H O D

Starczyńska, wpływowa kobieta z show-biznesu w serialu "Druga szansa"

A N N A

antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych pisarzy

A L M A N A C H

Starczyńska, największa konkurentka Moniki i Jakuba w serialu "Druga szansa"

A N N A

dotyczący życia w sensie biologicznym, właściwy życiu, będący przejawem życia

Ż Y C I O W Y

Dorota, odtwórczyni roli Tamary Majer w serialu "Aż po sufit"

S E G D A

dział patologii zajmujący się zmianami chorobowymi w komórkach i tkankach

H I S T O P A T O L O G I A

jednolite tło odbite jasną farbą, na którym drukuje się tekst

T I N T A

dawna złota moneta rosyjska, moneta w Rosji sowieckiej, 5 dolarów

C Z E R W O N I E C

Starczyńska, postać grana przez Katarzynę Herman w serialu "Druga szansa"

A N N A

Borecka, agentka gwiazd i producentka telewizyjna w serialu "Druga szansa"

M O N I K A

antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych autorów

A L M A N A C H

jednostka masy używana w krajach anglosaskich równa 0,45 kg

F U N T

Dżawa, stanowisko archeologiczne w północnej Jordanii przy granicy z Syrią

J A W A

stan niemocy płciowej powstały w wyniku zastosowania określonych praktyk magicznych

L I G A T U R A

kompletny system nauk i praktyk w buddyzmie, związany z Wadżrajaną

D Z O G C Z E N

twaróg uformowany w kształt klinu o zaokrąglonych krawędziach i wierzchołkach

K L I N E K

Daymer, postać grana przez Magdalenę Boczarską w serialu "Druga szansa"

S A R A

autor książek "Trylogia nowojorska", "W kraju rzeczy ostatnich", "Wynaleźć samotność"

A U S T E R

ruchomy daszek na czterech słupach nad stogiem siana lub zboża

B R Ó G

przesadność w wypełnianiu praktyk religijnych i rygorystyczna postawa wobec innych ludzi

B I G O T E R I A

dział meteorologii zajmujący się badaniem wpływu warunków meteorologicznych na rośliny uprawne

A G R O M E T E O R O L O G I A

utwór muzyczny lub jego część w tempie nieco szybszym niż andante.

A N D A N T I N O

gatunek antylopy z rodziny krętorogich, średniej wielkości, żyje w Afryce równikowej

S I T A T U N G A

post ścisły praktykowany w okresie ramadanu od wschodu do zachodu słońca

S A W M

w antycznym Rzymie - urzędnik cesarski kierujący finansami lub zarządzający mniejszą prowincją

P R O K U R A T O R

pies gończy, który nie mogąc odnaleźć tropu, głosi w jednym miejscu

Z A B A W C A

szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod szyja nad klamrę, ozdobna

K A P A

imię Segdy, odtwórczyni roli Tamary Majer w serialu ”Aż po sufit”

D O R O T A

transaminazy, enzymy katalizujące przeniesienie grupy aminowej z jednego związku na drugi

A M I N O T R A N S F E R A Z Y

krzew ozdobny o owłosionych liściach i żółtych kwiatach (w wyrazie oczarowanie)

O C Z A R

Protoplasta plemion greckich: Dorów, Eolów, Jonów i Achajów, w mitologii greckiej

H E L L E N

zbiór obyczaju i praktyk islamu opartych na słowach i czynach Mahometa

S U N N A

dział zoologii badający faunę przy zachowaniu podziału na określone obszary Ziemi

F A U N I S T Y K A

bylina wodna występująca w stojących i wolno pływających wodach rzek i jezior

O S O K A

biocenologia, dział ekologii, badający strukturę funkcjonowania zespołów organizmów żyjących w określonym środowisku

B I O C E N O T Y K A

... czarnonogi, ptak pełnopłetwy spotykany w ciągu całego roku wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej

A L B A T R O S

jednostka masy od XVI wieku na obszarze Niderlandów i Niemiec (0,048g)

A S

sciaena rchonchus - ryba morska z rodziny kulbinowatych, łowiona głównie w cieplejszych wodach Atlantyku

U M B R A

Enzo, urodzony w 1950 r. włoski malarz i rzeźbiarz związany z nutrem transawangardy

C U C C H I

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

T I N T A

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

P O D D R U K

ślimak żywiący się małżami, zdobycz przytrzymuje nogą i wwierca się w muszle ofiary

N A S Z Y J K A

miękka tkanina bawełniana, drapana i strzyżona, podbna do grubej flaneli (na bieliznę zimową)

M O L T O N

jaszczurka beznoga o ciele wężowato wydłużonym, pokrytym brunatnymi łuskami, niekiedy w turkusowe plamki

P A D A L E C

dział biologii zajmujący się występowaniem i oddziaływaniem na człowieka mikroorganizmów pochodzących spoza Ziemi

A E R O B I O L O G I A

gałąź chemii fizjologicznej badająca chemiczne zjawiska związane z odpornością organizmów na choroby zakaźne

I M M U N O C H E M I A

Aimee, ur. w 1933 r., estońska pisarka, posieści: "Dom u rozstajnych dróg", "Katarynka"

B E E K M A N

galijski bóg będący panem zwierząt lub bogiem pasterzy, z rogami jelenia na głowie

C E R N U N N O S

Gaja, Ziemia-Matka, matka tytanów i gigantów, bogini płodności, w mitologi rzymskiej Tellus

G E

Ernesto, ur. w 1925 r., nikaraguański poeta i polityk, duchowny, przedstawiciel teologii wyzwolenia

C A R D E N A L

glon morski z typu krasnorostów, o plesze zwapniałej, wchodzi w skład raf koralowych

L I T O T A M N I O N

krzew ozdobny z rodziny różowatych (Sorbaria sorbifolia) uprawiany w ogrodach i parkach, tawlina jarzębolistna

T A W U L E C

gigant, który targnął się na cześć bogini Hery (Latony) i za to został ukarany

T Y T I O S

Hanna, polska pisarka, autorka "Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14 fajerek z 1961"

O Ż O G O W S K A

listownica - "kapusta morska" - glon Mórz Północnych, surowiec w produkcji kwasu alginowego, sody, jodu i potasu

L A M I N A R I A

proterozoik, (2600-570 mln lat temu), era proterozoiczna, algonk, eozoik, druga era w dziejach Ziemi

E R Y

mauretański taniec kostiumowy z mieczami lub sztyletami, symbolizujący walkę Hiszpanów z Maurami (w wyrazie humoreska)

M O R E S K A

glon z gromady krasnorostów występujący w wodach mórz ciepłych, którego plecha służy do wyrobu kleju

L A U R E N C J A

Gertrude, amerykański lekarz farmakolog, laureatka Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w roku 1988

E L I O N

anatomiczne i fizjologiczne odchylenia od stanu normalnego w tkankach zwierząt i roślin pod wpływem chorób

P A T O L O G I A

forma żydowskiego mistycyzmu oparta na spekulacjach numerologicznych i gramatologicznych związanych z Sefer Jecira (Księgą Stworzenia)

K A B A Ł A

nauka o książce, badająca i opisująca dokumenty, zawierająca ich spisy na użytek nauki i praktyki

B I B L I O G R A F I A

jednostka masy stosowana dawniej w Europie, odpowiadająca 1/32 części funta, co stanowi 12,8 grama

Ł U T

bada zależności między procesami fizjologicznymi roślin, zwierząt i człowieka oraz ich rozmieszczeniem na Ziemi i klimatem

B I O K L I M A T O L O G I A

Tao Yin - ćwiczenia zdrowotne i rozwijające umysł, które zapoczątkowały qigong, praktykowane głównie w chińskich taoistycznych świątyniach

D A O Y I N

dział ekologii badający zależność organizmu od środowiska i wpływ zachodzących zmian na jego życie i rozwój

A U T E K O L O G I A

320 - 250 p.n.e. - kapłan ze świątyni boga Marduka, twórca greckiej szkoły astrologicznej na wyspie Kos

B E R O S S O S

tkanina bawełniana, półbawełniana lub jedwabna o wypukłych, podłużnych lub poprzecznych prążkach używana na suknie, płaszcze, obicia mebli

R Y P S

w USA: prostak, frajer, nowicjusz, człowiek świeżo przybyły, nie obeznany z lokalnymi warunkami i obyczajami, zwłaszcza imigrant

G R E N N H O R N

(łac.) nereocystis lutkeana - glon (brunatnica), występuje w Oceanie Spokojnym od Alaski po Kalifornię, dostarcza jodu i kwasu alginowego

B A N I O P I E Ń

dziedzina badań z pogranicza psychologii, zajmująca się zjawiskami psychicznymi, których charakter nie został w pełni wyjaśniony przez współczesną naukę

P A R A P S Y C H O L O G I A

dział meteorologii zajmujący się badaniem zjawisk atmosferycznych za pomocą metod i urządzeń radiotechnicznych oraz badaniem wpływu warunków meteorologicznych na radiokomunikację

R A D I O M E T E O R O L O G I A