Hasło do krzyżówki: termin stosowany w meteorologii na określenie wielkości spadku, np. temperatury, ciśnienia, przypadającej na jednostkę odległości na 8 liter

  • gradient

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency