Hasło do krzyżówki: August, pierwszy cesarz rzymski, następca Juliusza Cezara, panował od 31 r. do 14 r. na 5 liter

  • cezar

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency