Hasło do krzyżówki: ... August - pierwszy cesarz rzymski, zwyciężył Marka Antoniusza pod Akcjum w 31 r. p.n.e na 8 liter

  • oktawian

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency