Hasło do krzyżówki: cesarz rzymski za czasów Jezusa, panował w latach 14 - 37 po Chrystusie, w Ewangeliach mówi się o nim po prostu Cezar na 9 liter

  • tyberiusz

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency