Hasło do krzyżówki: przemówienie, utwór literacki, pismo, rozprawa naukowa o charakterze zaczepnym, agresywnie polemicznym, zawierającym ostrą krytykę na 8 liter

  • diatryba

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency