Hasło do krzyżówki: mówca odznaczający się wielkim talentem oratorskim, krasomówca na 9 liter

  • złotousty

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency