Hasło do krzyżówki: człowiek umiejący pięknie przemawiać - orator, mówca na 10 liter

  • krasomówca

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency