Hasło do krzyżówki: minerał z grupy krzemianów, zaliczany do plagioklazów na 9 liter

  • oligoklaz

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency