Hasło do krzyżówki: minerał z gromady krzemianów zaliczany do grupy plagioklazów na 8 liter

  • labrador
  • bytownit

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency