Hasło do krzyżówki: minerał z gromady krzemianów zaliczany do grupy plagioklazów na 8 liter

  • bytownit
  • labrador

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency