Hasło do krzyżówki: wykorzystanie strumienia wody do odspajania i transportu urobku na 17 liter

  • hydromechanizacja

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency