Hasło do krzyżówki: w średniowieczu: machina oblężnicza miotająca kamienie lub belki na 8 liter

  • bombarda

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency