Hasło do krzyżówki: w przenośni adoracja, idealizacja, gloryfikacja, deifikacja na 14 liter

  • bałwochwalstwo

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency