Hasło do krzyżówki: w logice termin oznaczający zwroty: dla każdego "x" i dla pewnego "x", będące logicznymi odpowiednikami potocznych słów: "każdy" i "pewien" na 13 liter

  • kwantyfikator

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency