Hasło do krzyżówki: w kościele wschodnim - przełożony klasztoru na 13 liter

  • archimandryta

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency