Hasło do krzyżówki: w dawnej Polsce danina prawa książęcego płacona w zależności od powierzchni gruntów ornych na 8 liter

  • poradlne

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency