Hasło do krzyżówki: ubogi, biedny, spłukany na 11 liter

  • zdziadziały

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency