Hasło do krzyżówki: rodzaj strumienicy, urządzenia tłoczącego płyn do obszaru o ciśnieniu wyższym od ciśnienia atmosferycznego na 8 liter

  • iniektor

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency