Hasło do krzyżówki: potocznie twierdzenie oderwane od rzeczywistości, nie oparte na faktach na 10 liter

  • abstrakcja

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency