Hasło do krzyżówki: poszukiwanie w archiwach, bibliotekach itp. informacji potrzebnych do wyjaśnienia jakiejś kwestii na 8 liter

  • kwerenda

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency