Hasło do krzyżówki: pierwiastek chemiczny, bezbarwny gaz szlachetny, bezwonny, o dużej bierności chemicznej, jest pierwiastkiem promieniotwórczym na 5 liter

  • radon

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency