Hasło do krzyżówki: osoba, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie na 11 liter

  • beneficjent

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency