Hasło do krzyżówki: monosilan, bezbarwny gaz, nierozpuszczalny w wodzie, na powietrzu zapala się samorzutnie na 11 liter

  • krzemometan

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency