Hasło do krzyżówki: John (1628-1688) - angielski kaznodzieja i pisarz, przedstawiciel purytańskiego pietyzmu, opowieść "Wędrówka pielgrzyma" na 6 liter

  • bunyan

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency