Hasło do krzyżówki: inaczej ośmina, dawna jednostka miar, 1/8 część większych jednostek, achtel na 5 liter

  • ósmak

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency